หมวดหมู่:

French king

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench king

  • การออกเสียง : Roi Roi [fr]