หมวดหมู่:

French first names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench first names

 • การออกเสียง : Guillaume
  Guillaume [fr]
 • การออกเสียง : Yvonne
  Yvonne [en]
 • การออกเสียง : Camille
  Camille [fr]
 • การออกเสียง : Jacques
  Jacques [fr]
 • การออกเสียง : Cédric
  Cédric [fr]
 • การออกเสียง : Marie
  Marie [en]
 • การออกเสียง : Amélie
  Amélie [fr]
 • การออกเสียง : Jeanne
  Jeanne [fr]
 • การออกเสียง : Céline
  Céline [fr]
 • การออกเสียง : Julien
  Julien [fr]
 • การออกเสียง : Loïc
  Loïc [fr]
 • การออกเสียง : Laurent
  Laurent [fr]
 • การออกเสียง : Henri
  Henri [fr]
 • การออกเสียง : ghislaine
  ghislaine [fr]
 • การออกเสียง : Cécile
  Cécile [fr]
 • การออกเสียง : Françoise
  Françoise [fr]
 • การออกเสียง : Alain
  Alain [es]
 • การออกเสียง : Michel
  Michel [fr]
 • การออกเสียง : François
  François [fr]
 • การออกเสียง : Guy
  Guy [en]
 • การออกเสียง : Manon
  Manon [fr]
 • การออกเสียง : Reine
  Reine [fr]
 • การออกเสียง : Hugues
  Hugues [fr]
 • การออกเสียง : Geneviève
  Geneviève [fr]
 • การออกเสียง : Sylvain
  Sylvain [fr]
 • การออกเสียง : Ghislain
  Ghislain [fr]
 • การออกเสียง : Gilles
  Gilles [fr]
 • การออกเสียง : Sylvie
  Sylvie [fr]
 • การออกเสียง : Mathilde
  Mathilde [fr]
 • การออกเสียง : Romain
  Romain [fr]
 • การออกเสียง : Nathalie
  Nathalie [de]
 • การออกเสียง : Pascal
  Pascal [fr]
 • การออกเสียง : Aurore
  Aurore [fr]
 • การออกเสียง : Yves
  Yves [fr]
 • การออกเสียง : Annette
  Annette [en]
 • การออกเสียง : René
  René [de]
 • การออกเสียง : Gautier
  Gautier [fr]
 • การออกเสียง : Corinne
  Corinne [en]
 • การออกเสียง : Sébastien
  Sébastien [fr]
 • การออกเสียง : Antoinette
  Antoinette [af]
 • การออกเสียง : Suzanne
  Suzanne [en]
 • การออกเสียง : Marc
  Marc [da]
 • การออกเสียง : Aurélie
  Aurélie [fr]
 • การออกเสียง : Violette
  Violette [fr]
 • การออกเสียง : Noël
  Noël [fr]
 • การออกเสียง : Rosalie
  Rosalie [en]
 • การออกเสียง : Hervé
  Hervé [fr]
 • การออกเสียง : Adrienne
  Adrienne [en]
 • การออกเสียง : Lucille
  Lucille [en]
 • การออกเสียง : Clément
  Clément [fr]
 • การออกเสียง : lucien
  lucien [fr]
 • การออกเสียง : Lucie
  Lucie [fr]
 • การออกเสียง : Isabelle
  Isabelle [fr]
 • การออกเสียง : Solange
  Solange [de]
 • การออกเสียง : Laure
  Laure [fr]
 • การออกเสียง : ambre
  ambre [fr]
 • การออกเสียง : Damien
  Damien [fr]
 • การออกเสียง : nadine
  nadine [fr]
 • การออกเสียง : Didier
  Didier [fr]
 • การออกเสียง : Étienne
  Étienne [fr]
 • การออกเสียง : Gisèle
  Gisèle [fr]
 • การออกเสียง : Arnaud
  Arnaud [fr]
 • การออกเสียง : Delphine
  Delphine [en]
 • การออกเสียง : Colette
  Colette [fr]
 • การออกเสียง : aude
  aude [fr]
 • การออกเสียง : Georges
  Georges [fr]
 • การออกเสียง : adrien
  adrien [fr]
 • การออกเสียง : Mathieu
  Mathieu [fr]
 • การออกเสียง : Bernadette
  Bernadette [fr]
 • การออกเสียง : Véronique
  Véronique [fr]
 • การออกเสียง : Angèle
  Angèle [fr]
 • การออกเสียง : Fabienne
  Fabienne [fr]
 • การออกเสียง : Aimé
  Aimé [fr]
 • การออกเสียง : Henriette
  Henriette [no]
 • การออกเสียง : Valérie
  Valérie [fr]
 • การออกเสียง : Christophe
  Christophe [fr]
 • การออกเสียง : Matthieu
  Matthieu [fr]
 • การออกเสียง : Frédéric
  Frédéric [fr]
 • การออกเสียง : Yann
  Yann [br]
 • การออกเสียง : Germain
  Germain [fr]
 • การออกเสียง : Eugénie
  Eugénie [fr]
 • การออกเสียง : Raoul
  Raoul [fr]
 • การออกเสียง : Angélique
  Angélique [fr]
 • การออกเสียง : Benoît
  Benoît [fr]
 • การออกเสียง : Édouard
  Édouard [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Michel
  Jean-Michel [fr]
 • การออกเสียง : Juliette
  Juliette [fr]
 • การออกเสียง : mireille
  mireille [fr]
 • การออกเสียง : Odile
  Odile [fr]
 • การออกเสียง : Martine
  Martine [fr]
 • การออกเสียง : Gwenaelle
  Gwenaelle [fr]
 • การออกเสียง : Aurélien
  Aurélien [fr]
 • การออกเสียง : clémentine
  clémentine [fr]
 • การออกเสียง : Auguste
  Auguste [fr]
 • การออกเสียง : Philippe
  Philippe [fr]
 • การออกเสียง : Renée
  Renée [fr]
 • การออกเสียง : Claudine
  Claudine [de]
 • การออกเสียง : Victoire
  Victoire [fr]
 • การออกเสียง : maxime
  maxime [en]
 • การออกเสียง : Julienne
  Julienne [fr]