หมวดหมู่:

French bread

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFrench bread

  • การออกเสียง : flute flute [en]
  • การออกเสียง : ficelle ficelle [fr]