หมวดหมู่:

Fragewort

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFragewort

 • การออกเสียง : was was [en]
 • การออกเสียง : wo wo [de]
 • การออกเสียง : woher woher [de]
 • การออกเสียง : wie wie [de]
 • การออกเสียง : wer wer [de]
 • การออกเสียง : warum warum [de]
 • การออกเสียง : wohin wohin [de]
 • การออกเสียง : wann wann [de]
 • การออกเสียง : weshalb weshalb [de]
 • การออกเสียง : wieso wieso [de]
 • การออกเสียง : weswegen weswegen [de]