หมวดหมู่:

fornavn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfornavn

  • การออกเสียง : Jacob Jacob [fr]
  • การออกเสียง : Signe Signe [fr]
  • การออกเสียง : Julie Julie [fr]
  • การออกเสียง : Camilla Camilla [es]
  • การออกเสียง : Janne Janne [fi]
  • การออกเสียง : Mailin Mailin [fi]