หมวดหมู่:

fool

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfool

 • การออกเสียง : Wally Wally [en]
 • การออกเสียง : amadán amadán [ga]
 • การออกเสียง : boob boob [en]
 • การออกเสียง : nincompoop nincompoop [en]
 • การออกเสียง : blockhead blockhead [en]
 • การออกเสียง : daw daw [en]
 • การออกเสียง : daws daws [en]
 • การออกเสียง : prat prat [sv]
 • การออกเสียง : jester jester [en]
 • การออกเสียง : schlemiel schlemiel [en]
 • การออกเสียง : cloigis cloigis [ga]
 • การออกเสียง : gowk gowk [en]
 • การออกเสียง : plonker plonker [en]
 • การออกเสียง : تخدع تخدع [ar]
 • การออกเสียง : 아둔패기 아둔패기 [ko]
 • การออกเสียง : twit twit [en]
 • การออกเสียง : óinseach [used for women only] óinseach [used for women only] [ga]
 • การออกเสียง : 阿呆 阿呆 [ja]
 • การออกเสียง : amadan amadan [gd]
 • การออกเสียง : amadán [used for men] amadán [used for men] [ga]
 • การออกเสียง : muļķis muļķis [lv]
 • การออกเสียง : głupek głupek [pl]
 • การออกเสียง : gomeral gomeral [sco]
 • การออกเสียง : முட்டாள் முட்டாள் [ta]
 • การออกเสียง : óinseach óinseach [ga]
 • การออกเสียง : eijit eijit [sco]
 • การออกเสียง : shortchange shortchange [en]
 • การออกเสียง : اَچِت اَچِت [ur]
 • การออกเสียง : darwinaward darwinaward [nl]
 • การออกเสียง : ڈھینگ ڈھینگ [ur]
 • การออกเสียง : Mpumbavu Mpumbavu [sw]
 • บันทึกการออกเสียง : Clot-heid Clot-heid [sco] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Hūpō Hūpō [haw] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : lokuhin lokuhin [tl] รอการออกเสียง