• การออกเสียงคำว่า Sylfaen Sylfaen [en]
 • การออกเสียงคำว่า torrent de les Abeurades torrent de les Abeurades [ca]
 • การออกเสียงคำว่า font de les Abeurades font de les Abeurades [ca]
 • การออกเสียงคำว่า font de l'Abeurada font de l'Abeurada [ca]
 • การออกเสียงคำว่า forat d'Abella forat d'Abella [ca]
 • การออกเสียงคำว่า font de l'Abella font de l'Abella [ca]
 • การออกเสียงคำว่า font de l'Abat Siscar font de l'Abat Siscar [ca]
 • การออกเสียงคำว่า grifol grifol [oc]
 • การออกเสียงคำว่า font de l'Abat font de l'Abat [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Verdana Verdana [en]
 • การออกเสียงคำว่า Arial Arial [en]
 • การออกเสียงคำว่า Trajan Trajan [en]
 • การออกเสียงคำว่า TrueType TrueType [en]
 • การออกเสียงคำว่า 맑은고딕 맑은고딕 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า גּוֹפָן גּוֹפָן [he]
 • การออกเสียงคำว่า גופן גופן [he]
 • การออกเสียงคำว่า Goudy Goudy [en]
 • การออกเสียงคำว่า Calibri Calibri [en]
 • การออกเสียงคำว่า Palatino Palatino [es]
 • การออกเสียงคำว่า Bauer Bauer [de]
 • การออกเสียงคำว่า Garamond Garamond [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cufon cufon [en]
 • การออกเสียงคำว่า kirjasinlaji kirjasinlaji [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Corsiva Corsiva [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gill Sans Gill Sans [en]
 • การออกเสียงคำว่า Tahoma Tahoma [en]
 • การออกเสียงคำว่า Times New Roman Times New Roman [en]