หมวดหมู่:

fonetiko

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfonetiko

 • การออกเสียง : a a [en]
 • การออกเสียง : do do [en]
 • การออกเสียง : i i [en]
 • การออกเสียง : e e [fr]
 • การออกเสียง : U U [es]
 • การออกเสียง : ho ho [it]
 • การออกเสียง : bo bo [da]
 • การออกเสียง : po po [de]
 • การออกเสียง : ko ko [da]
 • การออกเสียง : Velo Velo [gsw]
 • การออกเสียง : grupo grupo [es]
 • การออกเสียง : akcento akcento [eo]
 • การออกเสียง : co co [pl]
 • การออกเสียง : sonoro sonoro [es]
 • การออกเสียง : tono tono [la]
 • การออกเสียง : mola mola [la]
 • การออกเสียง : longa longa [pt]
 • การออกเสียง : forta forta [eo]
 • การออกเสียง : hiato hiato [es]
 • การออกเสียง : vasta vasta [fi]
 • การออกเสียง : malfermita malfermita [eo]
 • การออกเสียง : obtuza obtuza [eo]
 • การออกเสียง : akĉento akĉento [eo]
 • การออกเสียง : voĉa voĉa [eo]
 • การออกเสียง : fonetiko fonetiko [eo]
 • การออกเสียง : diftongo diftongo [eo]
 • การออกเสียง : prononci prononci [eo]
 • การออกเสียง : kartavi kartavi [eo]
 • การออกเสียง : umlaŭto umlaŭto [eo]
 • การออกเสียง : mallonga mallonga [eo]
 • การออกเสียง : opozicio opozicio [eo]
 • การออกเสียง : labialo labialo [eo]
 • การออกเสียง : malvasta malvasta [eo]
 • การออกเสียง : konsonanto konsonanto [eo]
 • การออกเสียง : vokalo vokalo [eo]
 • การออกเสียง : artikigi artikigi [eo]
 • การออกเสียง : akuta akuta [sv]
 • การออกเสียง : fo fo [it]
 • การออกเสียง : naza naza [eo]
 • การออกเสียง : dierezo dierezo [eo]
 • การออกเสียง : prononco prononco [eo]
 • การออกเสียง : bonsoneco bonsoneco [eo]
 • การออกเสียง : fermita fermita [eo]
 • การออกเสียง : cirkumflekso cirkumflekso [eo]
 • การออกเสียง : momenta momenta [eo]
 • การออกเสียง : flustri flustri [eo]
 • การออกเสียง : sonsistemo sonsistemo [eo]
 • การออกเสียง : frikativo frikativo [eo]
 • การออกเสียง : silabo silabo [eo]
 • การออกเสียง : laringa frikativo laringa frikativo [eo]
 • การออกเสียง : buŝa buŝa [eo]
 • การออกเสียง : daŭra daŭra [eo]
 • การออกเสียง : senvoĉa senvoĉa [eo]
 • การออกเสียง : lipa vokalo lipa vokalo [eo]
 • การออกเสียง : lipa konsonanto lipa konsonanto [eo]
 • การออกเสียง : flustro flustro [eo]
 • การออกเสียง : lip-denta lip-denta [eo]
 • การออกเสียง : elizio elizio [eo]
 • การออกเสียง : glito glito [eo]
 • การออกเสียง : fonemo fonemo [eo]
 • การออกเสียง : likvido likvido [eo]
 • การออกเสียง : lipsono lipsono [eo]
 • การออกเสียง : ligvokalo ligvokalo [eo]
 • การออกเสียง : laŭtakcento laŭtakcento [eo]
 • การออกเสียง : glota konsonanto glota konsonanto [eo]
 • การออกเสียง : lang-denta konsonanto lang-denta konsonanto [eo]
 • การออกเสียง : dentalo dentalo [eo]
 • การออกเสียง : afrikato afrikato [eo]
 • การออกเสียง : akcenta akcenta [eo]
 • การออกเสียง : akcenti akcenti [eo]
 • การออกเสียง : alofona alofona [eo]
 • การออกเสียง : alofono alofono [eo]
 • การออกเสียง : alspiro alspiro [eo]
 • การออกเสียง : alteno alteno [eo]
 • การออกเสียง : artikiga punkto artikiga punkto [eo]
 • การออกเสียง : artikulacia artikulacia [eo]
 • การออกเสียง : artikulacii artikulacii [eo]
 • การออกเสียง : artikulacio artikulacio [eo]
 • การออกเสียง : asimilo asimilo [eo]
 • การออกเสียง : bruanto bruanto [eo]
 • การออกเสียง : bruero bruero [eo]
 • การออกเสียง : denta konsonanto denta konsonanto [eo]
 • การออกเสียง : lambdacizo lambdacizo [eo]
 • การออกเสียง : ekfrota konsonanto ekfrota konsonanto [eo]
 • การออกเสียง : eksploda konsonanto eksploda konsonanto [eo]
 • การออกเสียง : elizii elizii [eo]
 • การออกเสียง : enklitiko enklitiko [eo]
 • การออกเสียง : flua konsonanto flua konsonanto [eo]
 • การออกเสียง : fonologio fonologio [eo]
 • การออกเสียง : forteno forteno [eo]
 • การออกเสียง : frotsono frotsono [eo]
 • การออกเสียง : glota plosivo glota plosivo [eo]
 • การออกเสียง : glotaloglota halto glotaloglota halto [eo]
 • การออกเสียง : guturalo guturalo [eo]
 • การออกเสียง : intonacio intonacio [eo]
 • การออกเสียง : konsonanco konsonanco [eo]
 • การออกเสียง : konsonanta konsonanta [eo]
 • การออกเสียง : kvazaŭvokalo kvazaŭvokalo [eo]