หมวดหมู่:

fluids

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfluids

 • การออกเสียง : water water [en]
 • การออกเสียง : liquid liquid [en]
 • การออกเสียง : bucket bucket [en]
 • การออกเสียง : semen semen [en]
 • การออกเสียง : Quart Quart [fr]
 • การออกเสียง : gallon gallon [en]
 • การออกเสียง : dissolve dissolve [en]
 • การออกเสียง : saturation saturation [en]
 • การออกเสียง : viscosity viscosity [en]
 • การออกเสียง : meniscus meniscus [en]
 • การออกเสียง : effluent effluent [en]
 • การออกเสียง : cerumen cerumen [en]
 • การออกเสียง : suffuse suffuse [en]
 • การออกเสียง : semi-solid semi-solid [en]
 • การออกเสียง : spills spills [en]
 • การออกเสียง : hypoosmolality hypoosmolality [en]
 • การออกเสียง : suffusion suffusion [en]
 • การออกเสียง : viscometer viscometer [en]
 • การออกเสียง : reómetro reómetro [es]
 • การออกเสียง : viscómetro viscómetro [es]
 • การออกเสียง : Venturi effect Venturi effect [en]
 • การออกเสียง : pressure head pressure head [en]
 • การออกเสียง : wiskozymetr wiskozymetr [pl]
 • การออกเสียง : viscosité viscosité [fr]
 • การออกเสียง : inspissate inspissate [en]
 • การออกเสียง : Viskosimeter Viskosimeter [de]
 • การออกเสียง : przepływomierz przepływomierz [pl]
 • การออกเสียง : viscosimètre viscosimètre [fr]
 • การออกเสียง : inspissated inspissated [en]
 • การออกเสียง : viscosimetro viscosimetro [it]
 • การออกเสียง : rheopectic rheopectic [en]
 • การออกเสียง : leaks leaks [en]
 • การออกเสียง : non-Newtonian non-Newtonian [en]
 • การออกเสียง : octree octree [en]
 • การออกเสียง : rhéomètre rhéomètre [fr]
 • การออกเสียง : PlatenClene PlatenClene [en]
 • การออกเสียง : serology serology [en]