หมวดหมู่:

Flour

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFlour

 • การออกเสียง : la farine la farine [fr]
 • การออกเสียง : millstone millstone [en]
 • การออกเสียง : mączna mączna [pl]
 • การออกเสียง : 麵粉 麵粉 [zh]
 • การออกเสียง : קמח קמח [he]
 • การออกเสียง : 強力粉 (きょうりきこ) 強力粉 (きょうりきこ) [ja]
 • การออกเสียง : 薄力粉 (はくりきこ) 薄力粉 (はくりきこ) [ja]
 • การออกเสียง : miesić miesić [pl]
 • การออกเสียง : mąk mąk [pl]
 • การออกเสียง : arrowroot arrowroot [en]
 • การออกเสียง : آٹا آٹا [ur]
 • การออกเสียง : Campaillou Campaillou [fr]
 • การออกเสียง : 中力粉 (ちゅうりきこ) 中力粉 (ちゅうりきこ) [ja]