หมวดหมู่:

flors

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงflors

 • การออกเสียง : corner corner [en]
 • การออกเสียง : muguet muguet [fr]
 • การออกเสียง : server server [en]
 • การออกเสียง : Elina Elina [fi]
 • การออกเสียง : malva malva [ca]
 • การออกเสียง : rosella rosella [ca]
 • การออกเสียง : ortiga ortiga [ca]
 • การออกเสียง : Mosquera Mosquera [de]
 • การออกเสียง : Sorolla Sorolla [es]
 • การออกเสียง : orenga orenga [ca]
 • การออกเสียง : Orval Orval [nl]
 • การออกเสียง : boix boix [ca]
 • การออกเสียง : heura heura [ca]
 • การออกเสียง : violer violer [sv]
 • การออกเสียง : sarga sarga [ca]
 • การออกเสียง : estepa borrera estepa borrera [ca]
 • การออกเสียง : calta calta [pt]
 • การออกเสียง : dríada dríada [pt]
 • การออกเสียง : vern vern [no]
 • การออกเสียง : turra turra [sc]
 • การออกเสียง : bistorta bistorta [pt]
 • การออกเสียง : morella morella [it]
 • การออกเสียง : farigola farigola [ca]
 • การออกเสียง : llúpol llúpol [ca]
 • การออกเสียง : clavell valencià clavell valencià [ca]
 • การออกเสียง : cornera cornera [lmo]
 • การออกเสียง : jonça jonça [ca]
 • การออกเสียง : roser silvestre roser silvestre [ca]
 • การออกเสียง : melandri vermell melandri vermell [ca]
 • การออกเสียง : guinder guinder [fr]
 • การออกเสียง : rosella groga rosella groga [ca]
 • การออกเสียง : saxífraga aquàtica saxífraga aquàtica [ca]
 • การออกเสียง : herba roja herba roja [ca]
 • การออกเสียง : pa de cucut de bosc pa de cucut de bosc [ca]
 • การออกเสียง : lisimàquia vulgaris lisimàquia vulgaris [ca]
 • การออกเสียง : herba de les set sagnies herba de les set sagnies [ca]
 • การออกเสียง : esperó muntanyenc esperó muntanyenc [ca]
 • การออกเสียง : negundo negundo [eo]
 • การออกเสียง : aliguer aliguer [ca]
 • การออกเสียง : narcís de muntanya narcís de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : roser agrest roser agrest [ca]
 • การออกเสียง : ussona ussona [ca]
 • การออกเสียง : marfull marfull [ca]
 • การออกเสียง : el·lèbor verd el·lèbor verd [ca]
 • การออกเสียง : matafoc teranyinós matafoc teranyinós [ca]
 • การออกเสียง : espargani erecte espargani erecte [ca]
 • การออกเสียง : xuclamel xilosti xuclamel xilosti [ca]
 • การออกเสียง : saüc vermell saüc vermell [ca]
 • การออกเสียง : riber vermell riber vermell [ca]
 • การออกเสียง : troanella troanella [ca]
 • การออกเสียง : saüc negre saüc negre [ca]
 • การออกเสียง : pírola petita pírola petita [ca]
 • การออกเสียง : ginesta sessilifòlia ginesta sessilifòlia [ca]
 • การออกเสียง : moixera moixera [ca]
 • การออกเสียง : ortiga morta blanca ortiga morta blanca [ca]
 • การออกเสียง : tragacant de muntanya tragacant de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : erable erable [ca]
 • การออกเสียง : genciana acaule genciana acaule [ca]
 • การออกเสียง : roser alpí roser alpí [ca]
 • การออกเสียง : silene rupestre silene rupestre [ca]
 • การออกเสียง : panical comú panical comú [ca]
 • การออกเสียง : dròsera longifòlia dròsera longifòlia [ca]
 • การออกเสียง : segell verticil·lat segell verticil·lat [ca]
 • การออกเสียง : lúzula d'espiga lúzula d'espiga [ca]
 • การออกเสียง : cotonera embeinadora cotonera embeinadora [ca]
 • การออกเสียง : paradísia paradísia [ca]
 • การออกเสียง : arç blanc arç blanc [ca]
 • การออกเสียง : espunyidella pirinenca espunyidella pirinenca [ca]
 • การออกเสียง : flor de pastor flor de pastor [ca]
 • การออกเสียง : cardamina resedifòlia cardamina resedifòlia [ca]
 • การออกเสียง : gerani lluent gerani lluent [ca]
 • การออกเสียง : ull de perdiu ull de perdiu [ca]
 • การออกเสียง : crespinell fosc crespinell fosc [ca]
 • การออกเสียง : esbarzer saxàtil esbarzer saxàtil [ca]
 • การออกเสียง : polígala vulgar polígala vulgar [ca]
 • การออกเสียง : soldanel·la soldanel·la [ca]
 • การออกเสียง : minuàrtia sedoide minuàrtia sedoide [ca]
 • การออกเสียง : lístera cordifòlia lístera cordifòlia [ca]
 • การออกเสียง : vesc vesc [ca]
 • การออกเสียง : tisoretes tisoretes [ca]
 • การออกเสียง : orquídia tacada orquídia tacada [ca]
 • การออกเสียง : orquis sambucí orquis sambucí [ca]
 • การออกเสียง : gatsaule gatsaule [ca]
 • การออกเสียง : albó de muntanya albó de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : búgula piramidal búgula piramidal [ca]
 • การออกเสียง : viliandre viliandre [ca]
 • การออกเสียง : pa de cucut pa de cucut [ca]
 • การออกเสียง : clavell de coroneta clavell de coroneta [ca]
 • การออกเสียง : gra d'arròs gra d'arròs [ca]
 • การออกเสียง : creixen creixen [ca]
 • การออกเสียง : roser caní roser caní [ca]
 • การออกเสียง : fajol alpí fajol alpí [ca]
 • การออกเสียง : maduixera maduixera [ca]
 • การออกเสียง : minuàrtia vernal minuàrtia vernal [ca]
 • การออกเสียง : tetrahit tetrahit [ca]
 • การออกเสียง : Vecera Vecera [de]
 • การออกเสียง : antil·lis de muntanya antil·lis de muntanya [ca]
 • การออกเสียง : lúzula groga lúzula groga [ca]
 • การออกเสียง : roser de Pouzin roser de Pouzin [ca]
 • การออกเสียง : esquellada grossa esquellada grossa [ca]