หมวดหมู่:

flor

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงflor

 • การออกเสียง : 花 [ja]
 • การออกเสียง : Alcatraz Alcatraz [en]
 • การออกเสียง : girasol girasol [es]
 • การออกเสียง : Verónica Verónica [es]
 • การออกเสียง : pua pua [haw]
 • การออกเสียง : cempasúchil cempasúchil [es]
 • การออกเสียง : Ñuñoa Ñuñoa [es]
 • การออกเสียง : correhuela correhuela [es]
 • การออกเสียง : Macpalxochitl Macpalxochitl [nah]
 • การออกเสียง : Amancay Amancay [es]
 • การออกเสียง : rayen rayen [es]
 • การออกเสียง : sadabahar sadabahar [pt]
 • การออกเสียง : viborera viborera [es]
 • บันทึกการออกเสียง : peskiñ peskiñ [arn] รอการออกเสียง