หมวดหมู่:

fleuves

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfleuves

  • การออกเสียง : Danube Danube [en]
  • การออกเสียง : Tage Tage [de]
  • การออกเสียง : Ob Ob [de]
  • การออกเสียง : Nil Nil [ca]
  • การออกเสียง : Yang-tsê Kiang Yang-tsê Kiang [fr]
  • การออกเสียง : orb orb [en]