หมวดหมู่:

filòsof

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfilòsof

  • การออกเสียง : Ramon Llull Ramon Llull [ca]
  • การออกเสียง : Anselm de Canterbury Anselm de Canterbury [ca]
  • การออกเสียง : Anselm de Bec Anselm de Bec [ca]
  • การออกเสียง : Ramon Sibiuda Ramon Sibiuda [ca]
  • การออกเสียง : Sant Anselm Sant Anselm [ca]
  • การออกเสียง : Anselm d'Aosta Anselm d'Aosta [ca]