หมวดหมู่:

figures of speech

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfigures of speech

  • การออกเสียง : cliché cliché [fr]
  • การออกเสียง : synecdoche synecdoche [en]
  • การออกเสียง : oxymoron oxymoron [en]
  • การออกเสียง : antonomasia antonomasia [es]
  • การออกเสียง : hingin ang kamay hingin ang kamay [tl]
  • การออกเสียง : kadaupang palad kadaupang palad [tl]
  • การออกเสียง : aposiopesis aposiopesis [en]
  • การออกเสียง : hendiadys hendiadys [en]
  • การออกเสียง : pakipot pakipot [tl]
  • การออกเสียง : mabilis ang kamay mabilis ang kamay [tl]