หมวดหมู่:

figurative

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfigurative