หมวดหมู่:

Field

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงField

 • การออกเสียง : pole pole [en]
 • การออกเสียง : bias bias [en]
 • การออกเสียง : biased biased [en]
 • การออกเสียง : pro pro [de]
 • การออกเสียง : gemba gemba [ja]
 • การออกเสียง : pitches pitches [en]
 • การออกเสียง : biases biases [en]
 • การออกเสียง : unbiased unbiased [en]
 • การออกเสียง : biasing biasing [en]
 • การออกเสียง : poorana poorana [pl]
 • การออกเสียง : saha saha [fi]
 • การออกเสียง : cjamp cjamp [fur]
 • การออกเสียง : الحقل الحقل [ar]
 • การออกเสียง : 野 (ヤ) 野 (ヤ) [ja]
 • การออกเสียง : fjild fjild [fy]
 • การออกเสียง : الميداني الميداني [ar]
 • การออกเสียง : Feldkapazität Feldkapazität [de]
 • การออกเสียง : לשדה לשדה [he]
 • การออกเสียง : ميدانيا ميدانيا [ar]
 • การออกเสียง : Ακελδαμά Ακελδαμά [el]
 • การออกเสียง : hatake hatake [ja]
 • การออกเสียง : ꇈꈬꇉꃪ ꇈꈬꇉꃪ [ii]
 • การออกเสียง : capacità di campo capacità di campo [it]
 • การออกเสียง : ꇈꈬ ꇈꈬ [ii]
 • การออกเสียง : w polu w polu [pl]