หมวดหมู่:

fictional characters

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfictional characters

 • การออกเสียง : Harry Potter Harry Potter [en]
 • การออกเสียง : Pinocchio Pinocchio [en]
 • การออกเสียง : Cthulhu Cthulhu [en]
 • การออกเสียง : Munch Munch [en]
 • การออกเสียง : Voldemort Voldemort [en]
 • การออกเสียง : Jane Eyre Jane Eyre [en]
 • การออกเสียง : Slytherin Slytherin [en]
 • การออกเสียง : Beowulf Beowulf [en]
 • การออกเสียง : Oedipus Oedipus [en]
 • การออกเสียง : Darth Vader Darth Vader [en]
 • การออกเสียง : Hufflepuff Hufflepuff [en]
 • การออกเสียง : Анна Каренина Анна Каренина [ru]
 • การออกเสียง : Ophelia Ophelia [en]
 • การออกเสียง : Frankenstein Frankenstein [en]
 • การออกเสียง : Madame Bovary Madame Bovary [fr]
 • การออกเสียง : Huckleberry Finn Huckleberry Finn [en]
 • การออกเสียง : Albus Dumbledore Albus Dumbledore [en]
 • การออกเสียง : Chewbacca Chewbacca [en]
 • การออกเสียง : Donald Duck Donald Duck [en]
 • การออกเสียง : The Simpsons The Simpsons [en]
 • การออกเสียง : Aragorn Aragorn [en]
 • การออกเสียง : Tom Sawyer Tom Sawyer [en]
 • การออกเสียง : Loki Loki [is]
 • การออกเสียง : Jason Voorhees Jason Voorhees [en]
 • การออกเสียง : Spock Spock [en]
 • การออกเสียง : Don Vito Corleone Don Vito Corleone [en]
 • การออกเสียง : Gigi Gigi [ind]
 • การออกเสียง : C. Auguste Dupin C. Auguste Dupin [fr]
 • การออกเสียง : Dudley Dursley Dudley Dursley [en]
 • การออกเสียง : Bernardo Bernardo [tlh]
 • การออกเสียง : Luke Skywalker Luke Skywalker [en]
 • การออกเสียง : Pepe Carvalho Pepe Carvalho [es]
 • การออกเสียง : Münchhausen Münchhausen [de]
 • การออกเสียง : Asterix Asterix [de]
 • การออกเสียง : Buzz Lightyear Buzz Lightyear [en]
 • การออกเสียง : Mefistofele Mefistofele [it]
 • การออกเสียง : Krusty the Clown Krusty the Clown [en]
 • การออกเสียง : Lara Croft Lara Croft [en]
 • การออกเสียง : Artemis Fowl Artemis Fowl [en]
 • การออกเสียง : Mulan Mulan [fr]
 • การออกเสียง : Sauron Sauron [en]
 • การออกเสียง : Drachen Drachen [de]
 • การออกเสียง : Okonkwo Okonkwo [ig]
 • การออกเสียง : Sally Bowles Sally Bowles [en]
 • การออกเสียง : John Rambo John Rambo [en]
 • การออกเสียง : Legolas Legolas [en]
 • การออกเสียง : Pepé Le Pew Pepé Le Pew [en]
 • การออกเสียง : Hannibal Lecter Hannibal Lecter [en]
 • การออกเสียง : Fox Mulder Fox Mulder [en]
 • การออกเสียง : Natty Bumppo Natty Bumppo [en]
 • การออกเสียง : Indiana Jones Indiana Jones [en]
 • การออกเสียง : Van Helsing Van Helsing [nl]
 • การออกเสียง : Hägar the Horrible Hägar the Horrible [en]
 • การออกเสียง : krona krona [sv]
 • การออกเสียง : Snagglepuss Snagglepuss [en]
 • การออกเสียง : Blanche Dubois Blanche Dubois [en]
 • การออกเสียง : Karim Karim [fr]
 • การออกเสียง : Snidely Whiplash Snidely Whiplash [en]
 • การออกเสียง : Scrimgeour Scrimgeour [en]
 • การออกเสียง : Kaywinnet Lee Frye Kaywinnet Lee Frye [en]
 • การออกเสียง : Anton Chigurh Anton Chigurh [en]
 • การออกเสียง : X-Men X-Men [en]
 • การออกเสียง : Dr. Livesey Dr. Livesey [en]
 • การออกเสียง : Trimalchio Trimalchio [en]
 • การออกเสียง : Pecola Breedlove Pecola Breedlove [en]
 • การออกเสียง : Cruella de Vil Cruella de Vil [en]
 • การออกเสียง : Romeo Montague Romeo Montague [en]
 • การออกเสียง : Minnehaha Minnehaha [en]
 • การออกเสียง : Brunhilde Brunhilde [en]
 • การออกเสียง : Trixie Delight Trixie Delight [en]
 • การออกเสียง : Harrison Bergeron Harrison Bergeron [en]
 • การออกเสียง : Lucius Malfoy Lucius Malfoy [en]
 • การออกเสียง : Faramir Faramir [en]
 • การออกเสียง : Catelyn Stark Catelyn Stark [en]
 • การออกเสียง : Pippi Langstrumpf Pippi Langstrumpf [de]
 • การออกเสียง : Karamazov Karamazov [fr]
 • การออกเสียง : Itchy and Scratchy Itchy and Scratchy [en]
 • การออกเสียง : Lady Catherine de Bourgh Lady Catherine de Bourgh [en]
 • การออกเสียง : Katniss Everdeen Katniss Everdeen [en]
 • การออกเสียง : Mr Rochester Mr Rochester [en]
 • การออกเสียง : Dana Scully Dana Scully [en]
 • การออกเสียง : Juliet Capulet Juliet Capulet [en]
 • การออกเสียง : Oedipa Oedipa [en]
 • การออกเสียง : Renly Baratheon Renly Baratheon [en]
 • การออกเสียง : Zoe Alleyne Zoe Alleyne [en]
 • การออกเสียง : Tommen Baratheon Tommen Baratheon [en]
 • การออกเสียง : Pooh Pooh [it]
 • การออกเสียง : Uruk-Hai Uruk-Hai [hu]
 • การออกเสียง : Turanga Leela Turanga Leela [it]
 • การออกเสียง : Jason Bourne Jason Bourne [en]
 • การออกเสียง : Scott Pilgrim Scott Pilgrim [en]
 • การออกเสียง : Lionel Essrog Lionel Essrog [en]
 • การออกเสียง : Drache Drache [de]
 • การออกเสียง : Ali Baba Ali Baba [en]
 • การออกเสียง : Darkseid Darkseid [en]
 • การออกเสียง : Captain Hook Captain Hook [en]
 • การออกเสียง : Stannis Baratheon Stannis Baratheon [en]
 • การออกเสียง : Shahid Shahid [en]
 • การออกเสียง : Olive Oyl Olive Oyl [en]
 • การออกเสียง : Luthien Luthien [en]