หมวดหมู่:

fictional characters

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfictional characters

 • การออกเสียง : Harry Potter
  Harry Potter [en]
 • การออกเสียง : Cthulhu
  Cthulhu [en]
 • การออกเสียง : Pinocchio
  Pinocchio [en]
 • การออกเสียง : Jane Eyre
  Jane Eyre [en]
 • การออกเสียง : Slytherin
  Slytherin [en]
 • การออกเสียง : Munch
  Munch [en]
 • การออกเสียง : Beowulf
  Beowulf [en]
 • การออกเสียง : Voldemort
  Voldemort [en]
 • การออกเสียง : Oedipus
  Oedipus [en]
 • การออกเสียง : Darth Vader
  Darth Vader [en]
 • การออกเสียง : Hufflepuff
  Hufflepuff [en]
 • การออกเสียง : Ophelia
  Ophelia [en]
 • การออกเสียง : Frankenstein
  Frankenstein [en]
 • การออกเสียง : Madame Bovary
  Madame Bovary [fr]
 • การออกเสียง : Анна Каренина
  Анна Каренина [ru]
 • การออกเสียง : Chewbacca
  Chewbacca [en]
 • การออกเสียง : Albus Dumbledore
  Albus Dumbledore [en]
 • การออกเสียง : Huckleberry Finn
  Huckleberry Finn [en]
 • การออกเสียง : Loki
  Loki [is]
 • การออกเสียง : The Simpsons
  The Simpsons [en]
 • การออกเสียง : Donald Duck
  Donald Duck [en]
 • การออกเสียง : Tom Sawyer
  Tom Sawyer [en]
 • การออกเสียง : Gigi
  Gigi [ind]
 • การออกเสียง : C. Auguste Dupin
  C. Auguste Dupin [fr]
 • การออกเสียง : Don Vito Corleone
  Don Vito Corleone [en]
 • การออกเสียง : Aragorn
  Aragorn [en]
 • การออกเสียง : Münchhausen
  Münchhausen [de]
 • การออกเสียง : Jason Voorhees
  Jason Voorhees [en]
 • การออกเสียง : Buzz Lightyear
  Buzz Lightyear [en]
 • การออกเสียง : Dudley Dursley
  Dudley Dursley [en]
 • การออกเสียง : Luke Skywalker
  Luke Skywalker [en]
 • การออกเสียง : Bernardo
  Bernardo [tlh]
 • การออกเสียง : Spock
  Spock [en]
 • การออกเสียง : Pepe Carvalho
  Pepe Carvalho [es]
 • การออกเสียง : Mefistofele
  Mefistofele [it]
 • การออกเสียง : Krusty the Clown
  Krusty the Clown [en]
 • การออกเสียง : Mulan
  Mulan [fr]
 • การออกเสียง : Asterix
  Asterix [en]
 • การออกเสียง : Okonkwo
  Okonkwo [ig]
 • การออกเสียง : Pepé Le Pew
  Pepé Le Pew [en]
 • การออกเสียง : Lara Croft
  Lara Croft [en]
 • การออกเสียง : Sauron
  Sauron [en]
 • การออกเสียง : Cruella de Vil
  Cruella de Vil [en]
 • การออกเสียง : Drachen
  Drachen [de]
 • การออกเสียง : Artemis Fowl
  Artemis Fowl [en]
 • การออกเสียง : Karim
  Karim [fr]
 • การออกเสียง : Hannibal Lecter
  Hannibal Lecter [en]
 • การออกเสียง : Van Helsing
  Van Helsing [nl]
 • การออกเสียง : Legolas
  Legolas [en]
 • การออกเสียง : Dr. Livesey
  Dr. Livesey [en]
 • การออกเสียง : Indiana Jones
  Indiana Jones [en]
 • การออกเสียง : Anton Chigurh
  Anton Chigurh [en]
 • การออกเสียง : John Rambo
  John Rambo [en]
 • การออกเสียง : Sally Bowles
  Sally Bowles [en]
 • การออกเสียง : Pecola Breedlove
  Pecola Breedlove [en]
 • การออกเสียง : Natty Bumppo
  Natty Bumppo [en]
 • การออกเสียง : Fox Mulder
  Fox Mulder [en]
 • การออกเสียง : Blanche Dubois
  Blanche Dubois [en]
 • การออกเสียง : Scrimgeour
  Scrimgeour [en]
 • การออกเสียง : Romeo Montague
  Romeo Montague [en]
 • การออกเสียง : Lady Catherine de Bourgh
  Lady Catherine de Bourgh [en]
 • การออกเสียง : X-Men
  X-Men [en]
 • การออกเสียง : Hägar the Horrible
  Hägar the Horrible [en]
 • การออกเสียง : Trimalchio
  Trimalchio [en]
 • การออกเสียง : Brunhilde
  Brunhilde [en]
 • การออกเสียง : Snagglepuss
  Snagglepuss [en]
 • การออกเสียง : Karamazov
  Karamazov [fr]
 • การออกเสียง : Luthien
  Luthien [en]
 • การออกเสียง : Pippi Langstrumpf
  Pippi Langstrumpf [de]
 • การออกเสียง : Lucius Malfoy
  Lucius Malfoy [en]
 • การออกเสียง : Snidely Whiplash
  Snidely Whiplash [en]
 • การออกเสียง : krona
  krona [sv]
 • การออกเสียง : Kaywinnet Lee Frye
  Kaywinnet Lee Frye [en]
 • การออกเสียง : Itchy and Scratchy
  Itchy and Scratchy [en]
 • การออกเสียง : Mr Rochester
  Mr Rochester [en]
 • การออกเสียง : Harrison Bergeron
  Harrison Bergeron [en]
 • การออกเสียง : Katniss Everdeen
  Katniss Everdeen [en]
 • การออกเสียง : Minnehaha
  Minnehaha [en]
 • การออกเสียง : Tyler Durden
  Tyler Durden [en]
 • การออกเสียง : Juliet Capulet
  Juliet Capulet [en]
 • การออกเสียง : Catelyn Stark
  Catelyn Stark [en]
 • การออกเสียง : Faramir
  Faramir [en]
 • การออกเสียง : Trixie Delight
  Trixie Delight [en]
 • การออกเสียง : Jason Bourne
  Jason Bourne [en]
 • การออกเสียง : Uruk-Hai
  Uruk-Hai [hu]
 • การออกเสียง : Oedipa
  Oedipa [en]
 • การออกเสียง : Dana Scully
  Dana Scully [en]
 • การออกเสียง : Zoe Alleyne
  Zoe Alleyne [en]
 • การออกเสียง : Drache
  Drache [de]
 • การออกเสียง : Pooh
  Pooh [it]
 • การออกเสียง : Captain Hook
  Captain Hook [en]
 • การออกเสียง : Ali Baba
  Ali Baba [en]
 • การออกเสียง : Renly Baratheon
  Renly Baratheon [en]
 • การออกเสียง : Darkseid
  Darkseid [en]
 • การออกเสียง : Olive Oyl
  Olive Oyl [en]
 • การออกเสียง : Tommen Baratheon
  Tommen Baratheon [en]
 • การออกเสียง : Shahid
  Shahid [en]
 • การออกเสียง : Mr. Wopsle
  Mr. Wopsle [en]
 • การออกเสียง : Scott Pilgrim
  Scott Pilgrim [en]
 • การออกเสียง : Turanga Leela
  Turanga Leela [it]