หมวดหมู่:

fictional character

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfictional character

 • การออกเสียง : Daenerys Targaryen Daenerys Targaryen [en]
 • การออกเสียง : Hermione Hermione [en]
 • การออกเสียง : Hermione Granger Hermione Granger [en]
 • การออกเสียง : 007 007 [el]
 • การออกเสียง : Sherlock Holmes Sherlock Holmes [en]
 • การออกเสียง : Voldemort Voldemort [en]
 • การออกเสียง : Tonto Tonto [es]
 • การออกเสียง : Aquaman Aquaman [en]
 • การออกเสียง : Gandalf Gandalf [en]
 • การออกเสียง : Darth Vader Darth Vader [en]
 • การออกเสียง : Ebenezer Scrooge Ebenezer Scrooge [en]
 • การออกเสียง : Robinson Crusoe Robinson Crusoe [en]
 • การออกเสียง : Lord Voldemort Lord Voldemort [en]
 • การออกเสียง : Tyrion Lannister Tyrion Lannister [en]
 • การออกเสียง : Nemo Nemo [en]
 • การออกเสียง : Cersei Lannister Cersei Lannister [en]
 • การออกเสียง : Peter Pan Peter Pan [en]
 • การออกเสียง : Mowgli Mowgli [en]
 • การออกเสียง : Geppetto Geppetto [it]
 • การออกเสียง : R2-D2 R2-D2 [en]
 • การออกเสียง : Anakin Skywalker Anakin Skywalker [en]
 • การออกเสียง : Dracula Dracula [ro]
 • การออกเสียง : Frodo Frodo [en]
 • การออกเสียง : Santa Santa [en]
 • การออกเสียง : Tywin Lannister Tywin Lannister [en]
 • การออกเสียง : Snoopy Snoopy [en]
 • การออกเสียง : Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi [en]
 • การออกเสียง : Don Juan Don Juan [en]
 • การออกเสียง : Uncle Scrooge Uncle Scrooge [en]
 • การออกเสียง : Davy Jones Davy Jones [en]
 • การออกเสียง : Princess Leia Princess Leia [en]
 • การออกเสียง : Shrek Shrek [en]
 • การออกเสียง : Laon Laon [fr]
 • การออกเสียง : Sacha Baron Cohen Sacha Baron Cohen [en]
 • การออกเสียง : Ariadne Ariadne [es]
 • การออกเสียง : Gollum Gollum [en]
 • การออกเสียง : Long John Silver Long John Silver [en]
 • การออกเสียง : Mickey Mouse Mickey Mouse [en]
 • การออกเสียง : Road Runner Road Runner [en]
 • การออกเสียง : Rhaegar Targaryen Rhaegar Targaryen [en]
 • การออกเสียง : sorrel sorrel [en]
 • การออกเสียง : d'Artagnan d'Artagnan [fr]
 • การออกเสียง : Don Vito Corleone Don Vito Corleone [en]
 • การออกเสียง : Viserys Targaryen Viserys Targaryen [en]
 • การออกเสียง : Sir Roderick Glossop Sir Roderick Glossop [en]
 • การออกเสียง : Han Solo Han Solo [en]
 • การออกเสียง : Margaery Tyrell Margaery Tyrell [en]
 • การออกเสียง : Emperor Palpatine Emperor Palpatine [en]
 • การออกเสียง : Yoda Yoda [en]
 • การออกเสียง : Grindelwald Grindelwald [de]
 • การออกเสียง : Iago Iago [en]
 • การออกเสียง : C-3PO C-3PO [en]
 • การออกเสียง : Sleeping Beauty Sleeping Beauty [en]
 • การออกเสียง : Kylo Ren Kylo Ren [en]
 • การออกเสียง : Mary Poppins Mary Poppins [en]
 • การออกเสียง : Tweety Tweety [en]
 • การออกเสียง : Draco Malfoy Draco Malfoy [en]
 • การออกเสียง : Rambo Rambo [de]
 • การออกเสียง : gero gero [la]
 • การออกเสียง : Bluebeard Bluebeard [en]
 • การออกเสียง : Tybalt Tybalt [en]
 • การออกเสียง : Count Dracula Count Dracula [en]
 • การออกเสียง : tartuffe tartuffe [en]
 • การออกเสียง : Bilbo Baggins Bilbo Baggins [en]
 • การออกเสียง : Muttley Muttley [en]
 • การออกเสียง : Chip 'n Dale Chip 'n Dale [en]
 • การออกเสียง : Scarlett O'Hara Scarlett O'Hara [en]
 • การออกเสียง : Bart Simpson Bart Simpson [en]
 • การออกเสียง : Vanellope von Schweetz Vanellope von Schweetz [de]
 • การออกเสียง : Holden Caulfield Holden Caulfield [en]
 • การออกเสียง : Grim Reaper Grim Reaper [en]
 • การออกเสียง : Saruman Saruman [en]
 • การออกเสียง : Abra Abra [es]
 • การออกเสียง : Qui-Gon Jinn Qui-Gon Jinn [en]
 • การออกเสียง : Jeeves Jeeves [en]
 • การออกเสียง : Jedi Master Jedi Master [en]
 • การออกเสียง : Harley Quinn Harley Quinn [en]
 • การออกเสียง : dragonborn dragonborn [en]
 • การออกเสียง : Snow White Snow White [en]
 • การออกเสียง : Donnie Darko Donnie Darko [en]
 • การออกเสียง : Estragon Estragon [de]
 • การออกเสียง : Percy Weasley Percy Weasley [en]
 • การออกเสียง : Rubeus Hagrid Rubeus Hagrid [en]
 • การออกเสียง : Twilight Sparkle Twilight Sparkle [en]
 • การออกเสียง : Louis Litt Louis Litt [en]
 • การออกเสียง : Snuggle Bear Snuggle Bear [en]
 • การออกเสียง : Gargamel Gargamel [tr]
 • การออกเสียง : Tinker Bell Tinker Bell [en]
 • การออกเสียง : Colt Seavers Colt Seavers [en]
 • การออกเสียง : Lydia Languish Lydia Languish [en]
 • การออกเสียง : Darth Maul Darth Maul [en]
 • การออกเสียง : Jango Fett Jango Fett [en]
 • การออกเสียง : Targaryen Targaryen [en]
 • การออกเสียง : Glinda Glinda [en]
 • การออกเสียง : Scooby Doo Scooby Doo [en]
 • การออกเสียง : Garfield Garfield [en]
 • การออกเสียง : Petunia Dursley Petunia Dursley [en]
 • การออกเสียง : Doctor Watson Doctor Watson [en]
 • การออกเสียง : Visenya Targaryen Visenya Targaryen [en]
 • การออกเสียง : Vernon Dursley Vernon Dursley [en]