• การออกเสียงคำว่า parentalia parentalia [en]
 • การออกเสียงคำว่า Diwali Diwali [mr]
 • การออกเสียงคำว่า Holi Holi [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Cannes Cannes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Γκούτσα Γκούτσα [el]
 • การออกเสียงคำว่า Love Parade Love Parade [en]
 • การออกเสียงคำว่า Valentines Valentines [en]
 • การออกเสียงคำว่า kwanzaa kwanzaa [en]
 • การออกเสียงคำว่า labor day labor day [en]
 • การออกเสียงคำว่า Mother's Day Mother's Day [en]
 • การออกเสียงคำว่า new year new year [en]
 • การออกเสียงคำว่า Father's Day Father's Day [en]
 • การออกเสียงคำว่า Nikolaustag Nikolaustag [de]
 • การออกเสียงคำว่า Ommegang Ommegang [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Moharrum Moharrum [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Ramzan Id Ramzan Id [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Lohri Lohri [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Anant Chaturdashi Anant Chaturdashi [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Pongal Pongal [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Chhath Chhath [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Pancha Ganapati Pancha Ganapati [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Vijayadashami Vijayadashami [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Deepavali Deepavali [kn]
 • การออกเสียงคำว่า Yatra Yatra [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Bhaidooj Bhaidooj [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Kartik Poornima Kartik Poornima [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Bhaubeej Bhaubeej [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Prathamastami Prathamastami [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Onam Onam [ml]
 • การออกเสียงคำว่า Vat Pornima Vat Pornima [hi]