หมวดหมู่:

festa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfesta

  • การออกเสียง : festa festa [it]
  • การออกเสียง : bebida bebida [es]
  • การออกเสียง : reveillon reveillon [ca]
  • การออกเสียง : החג החג [he]
  • การออกเสียง : focs artificials focs artificials [ca]
  • การออกเสียง : baladinha baladinha [pt]