หมวดหมู่:

feminine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfeminine

 • การออกเสียง : she she [en]
 • การออกเสียง : blanche blanche [fr]
 • การออกเสียง : zona zona [es]
 • การออกเสียง : poire poire [fr]
 • การออกเสียง : fraise fraise [fr]
 • การออกเสียง : она она [ru]
 • การออกเสียง : cette cette [fr]
 • การออกเสียง : jota jota [es]
 • การออกเสียง : Ala Ala [es]
 • การออกเสียง : prdel prdel [cs]
 • การออกเสียง : bouteille bouteille [fr]
 • การออกเสียง : pedra pedra [pt]
 • การออกเสียง : erreur erreur [fr]
 • การออกเสียง : abi abi [fi]
 • การออกเสียง : la pomme la pomme [fr]
 • การออกเสียง : châtaigne châtaigne [fr]
 • การออกเสียง : zappa zappa [it]
 • การออกเสียง : vu vu [fr]
 • การออกเสียง : vendeuse vendeuse [fr]
 • การออกเสียง : tinta tinta [es]
 • การออกเสียง : parti parti [fr]
 • การออกเสียง : dinde dinde [fr]
 • การออกเสียง : Hedwig Hedwig [de]
 • การออกเสียง : prata prata [sv]
 • การออกเสียง : duda duda [hu]
 • การออกเสียง : duas duas [pt]
 • การออกเสียง : née née [en]
 • การออกเสียง : supa supa [sv]
 • การออกเสียง : היא היא [he]
 • การออกเสียง : negligente negligente [pt]
 • การออกเสียง : americanada americanada [es]
 • การออกเสียง : gi gi [no]
 • การออกเสียง : la farine la farine [fr]
 • การออกเสียง : une étoile une étoile [fr]
 • การออกเสียง : capa capa [pt]
 • การออกเสียง : sarda sarda [eo]
 • การออกเสียง : Buca Buca [it]
 • การออกเสียง : aca aca [lmo]
 • การออกเสียง : moutarde moutarde [fr]
 • การออกเสียง : مؤنث مؤنث [ar]
 • การออกเสียง : matemàtica matemàtica [pms]
 • การออกเสียง : cuca cuca [pt]
 • การออกเสียง : Pinay Pinay [tl]
 • การออกเสียง : Genna Genna [it]
 • การออกเสียง : Tabakindustrie Tabakindustrie [de]
 • การออกเสียง : brebei brebei [sc]
 • การออกเสียง : badda badda [scn]
 • การออกเสียง : cullera cullera [sc]
 • การออกเสียง : andada andada [pt]
 • การออกเสียง : épices épices [fr]
 • การออกเสียง : conca conca [it]
 • การออกเสียง : domu domu [cs]
 • การออกเสียง : ancada ancada [oc]
 • การออกเสียง : duas (2) duas (2) [sro]
 • การออกเสียง : Chère amie Chère amie [fr]
 • การออกเสียง : acabada acabada [es]
 • การออกเสียง : lumia lumia [en]
 • การออกเสียง : acostada acostada [es]
 • การออกเสียง : botànica botànica [ca]
 • การออกเสียง : giòbia giòbia [sro]
 • การออกเสียง : nasca nasca [scn]
 • การออกเสียง : supera supera [pt]
 • การออกเสียง : cìcara cìcara [vec]
 • การออกเสียง : patrola patrola [pt]
 • การออกเสียง : briga briga [pt]
 • การออกเสียง : laiterie laiterie [fr]
 • การออกเสียง : konina konina [pl]
 • การออกเสียง : tuma tuma [scn]
 • การออกเสียง : Pache Pache [sc]
 • การออกเสียง : paxi paxi [sc]
 • การออกเสียง : juive juive [fr]
 • การออกเสียง : vucca vucca [scn]
 • การออกเสียง : Theke Theke [de]
 • การออกเสียง : crapa crapa [lmo]
 • การออกเสียง : krusta krusta [lv]
 • การออกเสียง : scaccia scaccia [it]
 • การออกเสียง : àcua-de-biri àcua-de-biri [sc]
 • การออกเสียง : Ranza Ranza [scn]
 • การออกเสียง : Berrita Berrita [sc]
 • การออกเสียง : Vérène Vérène [fr]
 • การออกเสียง : une poire une poire [fr]
 • การออกเสียง : mongeta mongeta [sro]
 • การออกเสียง : Mitza Mitza [sc]
 • การออกเสียง : sedda sedda [sc]
 • การออกเสียง : zrada zrada [sk]
 • การออกเสียง : Jedlice Jedlice [pl]
 • การออกเสียง : corpu•de•conca corpu•de•conca [sro]
 • การออกเสียง : zita (scn) zita (scn) [scn]
 • การออกเสียง : tiras•de•traessai tiras•de•traessai [sro]
 • การออกเสียง : mincia mincia [scn]
 • การออกเสียง : cavagna cavagna [scn]
 • การออกเสียง : Arreiga Arreiga [sc]
 • การออกเสียง : furma furma [scn]
 • การออกเสียง : àcua àcua [sc]
 • การออกเสียง : manu (sicilianu) manu (sicilianu) [scn]
 • การออกเสียง : abètia abètia [sc]
 • การออกเสียง : apixedda apixedda [sc]
 • การออกเสียง : tzucurera tzucurera [sro]
 • การออกเสียง : תיירת תיירת [he]
 • การออกเสียง : ànima ànima [ca]