หมวดหมู่:

feminine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfeminine

 • การออกเสียง : she
  she [en]
 • การออกเสียง : blanche
  blanche [fr]
 • การออกเสียง : zona
  zona [es]
 • การออกเสียง : poire
  poire [fr]
 • การออกเสียง : fraise
  fraise [fr]
 • การออกเสียง : она
  она [ru]
 • การออกเสียง : cette
  cette [fr]
 • การออกเสียง : jota
  jota [es]
 • การออกเสียง : Ala
  Ala [es]
 • การออกเสียง : prdel
  prdel [cs]
 • การออกเสียง : bouteille
  bouteille [fr]
 • การออกเสียง : pedra
  pedra [pt]
 • การออกเสียง : erreur
  erreur [fr]
 • การออกเสียง : abi
  abi [fi]
 • การออกเสียง : la pomme
  la pomme [fr]
 • การออกเสียง : châtaigne
  châtaigne [fr]
 • การออกเสียง : vu
  vu [fr]
 • การออกเสียง : zappa
  zappa [it]
 • การออกเสียง : vendeuse
  vendeuse [fr]
 • การออกเสียง : dinde
  dinde [fr]
 • การออกเสียง : tinta
  tinta [scn]
 • การออกเสียง : parti
  parti [fr]
 • การออกเสียง : Hedwig
  Hedwig [de]
 • การออกเสียง : prata
  prata [sv]
 • การออกเสียง : duda
  duda [hu]
 • การออกเสียง : duas
  duas [pt]
 • การออกเสียง : née
  née [fr]
 • การออกเสียง : היא
  היא [he]
 • การออกเสียง : supa
  supa [sv]
 • การออกเสียง : gi
  gi [no]
 • การออกเสียง : negligente
  negligente [pt]
 • การออกเสียง : americanada
  americanada [es]
 • การออกเสียง : la farine
  la farine [fr]
 • การออกเสียง : capa
  capa [pt]
 • การออกเสียง : une étoile
  une étoile [fr]
 • การออกเสียง : sarda
  sarda [eo]
 • การออกเสียง : Buca
  Buca [it]
 • การออกเสียง : moutarde
  moutarde [fr]
 • การออกเสียง : aca
  aca [lmo]
 • การออกเสียง : مؤنث
  مؤنث [ar]
 • การออกเสียง : Pinay
  Pinay [tl]
 • การออกเสียง : matemàtica
  matemàtica [pms]
 • การออกเสียง : cuca
  cuca [pt]
 • การออกเสียง : cullera
  cullera [sc]
 • การออกเสียง : Genna
  Genna [it]
 • การออกเสียง : épices
  épices [fr]
 • การออกเสียง : brebei
  brebei [sc]
 • การออกเสียง : Tabakindustrie
  Tabakindustrie [de]
 • การออกเสียง : badda
  badda [scn]
 • การออกเสียง : conca
  conca [it]
 • การออกเสียง : andada
  andada [pt]
 • การออกเสียง : domu
  domu [cs]
 • การออกเสียง : Chère amie
  Chère amie [fr]
 • การออกเสียง : ancada
  ancada [oc]
 • การออกเสียง : duas (2)
  duas (2) [sro]
 • การออกเสียง : lumia
  lumia [scn]
 • การออกเสียง : acabada
  acabada [es]
 • การออกเสียง : acostada
  acostada [es]
 • การออกเสียง : botànica
  botànica [ca]
 • การออกเสียง : giòbia
  giòbia [sro]
 • การออกเสียง : nasca
  nasca [scn]
 • การออกเสียง : supera
  supera [pt]
 • การออกเสียง : cìcara
  cìcara [vec]
 • การออกเสียง : patrola
  patrola [pt]
 • การออกเสียง : briga
  briga [pt]
 • การออกเสียง : laiterie
  laiterie [fr]
 • การออกเสียง : une poire
  une poire [fr]
 • การออกเสียง : Pache
  Pache [sc]
 • การออกเสียง : scaccia
  scaccia [it]
 • การออกเสียง : konina
  konina [pl]
 • การออกเสียง : tuma
  tuma [scn]
 • การออกเสียง : juive
  juive [fr]
 • การออกเสียง : paxi
  paxi [sc]
 • การออกเสียง : Theke
  Theke [de]
 • การออกเสียง : vucca
  vucca [scn]
 • การออกเสียง : Vérène
  Vérène [fr]
 • การออกเสียง : crapa
  crapa [lmo]
 • การออกเสียง : àcua-de-biri
  àcua-de-biri [sc]
 • การออกเสียง : krusta
  krusta [lv]
 • การออกเสียง : Ranza
  Ranza [scn]
 • การออกเสียง : Berrita
  Berrita [sc]
 • การออกเสียง : mongeta
  mongeta [sro]
 • การออกเสียง : Mitza
  Mitza [sc]
 • การออกเสียง : sedda
  sedda [sc]
 • การออกเสียง : zrada
  zrada [sk]
 • การออกเสียง : zita (scn)
  zita (scn) [scn]
 • การออกเสียง : mincia
  mincia [scn]
 • การออกเสียง : Jedlice
  Jedlice [pl]
 • การออกเสียง : corpu•de•conca
  corpu•de•conca [sro]
 • การออกเสียง : cavagna
  cavagna [scn]
 • การออกเสียง : Arreiga
  Arreiga [sc]
 • การออกเสียง : furma
  furma [scn]
 • การออกเสียง : manu (sicilianu)
  manu (sicilianu) [scn]
 • การออกเสียง : àcua
  àcua [sc]
 • การออกเสียง : abètia
  abètia [sc]
 • การออกเสียง : apixedda
  apixedda [sc]
 • การออกเสียง : תיירת
  תיירת [he]
 • การออกเสียง : serviettes hygiéniques
  serviettes hygiéniques [fr]
 • การออกเสียง : tzucurera
  tzucurera [sro]
 • การออกเสียง : ànima
  ànima [ca]