หมวดหมู่:

female given name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfemale given name

 • การออกเสียง : Saoirse
  Saoirse [en]
 • การออกเสียง : Naomi
  Naomi [en]
 • การออกเสียง : Éire
  Éire [ga]
 • การออกเสียง : Siobhán
  Siobhán [ga]
 • การออกเสียง : Deirdre
  Deirdre [en]
 • การออกเสียง : Scáthach
  Scáthach [ga]
 • การออกเสียง : Aoife
  Aoife [ga]
 • การออกเสียง : Róisín
  Róisín [ga]
 • การออกเสียง : Bella
  Bella [it]
 • การออกเสียง : Nicole
  Nicole [en]
 • การออกเสียง : Caitlin
  Caitlin [en]
 • การออกเสียง : Iris
  Iris [en]
 • การออกเสียง : Annie
  Annie [en]
 • การออกเสียง : Elisa
  Elisa [en]
 • การออกเสียง : Ciara
  Ciara [ga]
 • การออกเสียง : Sorcha
  Sorcha [ga]
 • การออกเสียง : Niamh
  Niamh [ga]
 • การออกเสียง : Dana
  Dana [ro]
 • การออกเสียง : Sadhbh
  Sadhbh [ga]
 • การออกเสียง : Mairéad
  Mairéad [ga]
 • การออกเสียง : Máire
  Máire [ga]
 • การออกเสียง : Sinéad
  Sinéad [ga]
 • การออกเสียง : Caoimhe
  Caoimhe [ga]
 • การออกเสียง : Patty
  Patty [en]
 • การออกเสียง : Maureen
  Maureen [en]
 • การออกเสียง : Stiofán
  Stiofán [ga]
 • การออกเสียง : Eve
  Eve [en]
 • การออกเสียง : Aline
  Aline [pt]
 • การออกเสียง : Eibhlín
  Eibhlín [ga]
 • การออกเสียง : Shannon
  Shannon [en]
 • การออกเสียง : Cáit
  Cáit [ga]
 • การออกเสียง : lily
  lily [en]
 • การออกเสียง : Gwenhwyfar
  Gwenhwyfar [cy]
 • การออกเสียง : Fiadh
  Fiadh [ga]
 • การออกเสียง : Angie
  Angie [en]
 • การออกเสียง : Ériú
  Ériú [ga]
 • การออกเสียง : Áine
  Áine [ga]
 • การออกเสียง : Ailbhe
  Ailbhe [ga]
 • การออกเสียง : Dora
  Dora [en]
 • การออกเสียง : Síomha
  Síomha [ga]
 • การออกเสียง : Laurie
  Laurie [en]
 • การออกเสียง : Kira
  Kira [en]
 • การออกเสียง : Gráinne
  Gráinne [ga]
 • การออกเสียง : Caoilfhionn
  Caoilfhionn [ga]
 • การออกเสียง : Santa
  Santa [pt]
 • การออกเสียง : Síofra
  Síofra [ga]
 • การออกเสียง : Fionnuala
  Fionnuala [ga]
 • การออกเสียง : Avis
  Avis [da]
 • การออกเสียง : Ceridwen
  Ceridwen [en]
 • การออกเสียง : Lise
  Lise [fr]
 • การออกเสียง : Kirsty
  Kirsty [en]
 • การออกเสียง : Líobhan
  Líobhan [ga]
 • การออกเสียง : Eithne
  Eithne [ga]
 • การออกเสียง : Colleen
  Colleen [en]
 • การออกเสียง : Fódhla
  Fódhla [ga]
 • การออกเสียง : Brigid
  Brigid [ga]
 • การออกเสียง : Nuala
  Nuala [ga]
 • การออกเสียง : Róise
  Róise [ga]
 • การออกเสียง : Katelyn
  Katelyn [en]
 • การออกเสียง : Liz
  Liz [en]
 • การออกเสียง : Caitríona
  Caitríona [ga]
 • การออกเสียง : nanny
  nanny [en]
 • การออกเสียง : Sian
  Sian [eo]
 • การออกเสียง : Jenna
  Jenna [fi]
 • การออกเสียง : Máirtín
  Máirtín [ga]
 • การออกเสียง : Méabh
  Méabh [ga]
 • การออกเสียง : Winona
  Winona [en]
 • การออกเสียง : Cliodhna
  Cliodhna [ga]
 • การออกเสียง : Rhian
  Rhian [cy]
 • การออกเสียง : Pam
  Pam [en]
 • การออกเสียง : Muireann
  Muireann [ga]
 • การออกเสียง : Saorlaith
  Saorlaith [ga]
 • การออกเสียง : Éabha
  Éabha [ga]
 • การออกเสียง : Odette
  Odette [fr]
 • การออกเสียง : Caitlín
  Caitlín [ga]
 • การออกเสียง : Bríd
  Bríd [ga]
 • การออกเสียง : Máirín
  Máirín [ga]
 • การออกเสียง : Muirgen
  Muirgen [ga]
 • การออกเสียง : Eibhlis
  Eibhlis [ga]
 • การออกเสียง : Odharnait
  Odharnait [ga]
 • การออกเสียง : Cite
  Cite [en]
 • การออกเสียง : Doireann
  Doireann [ga]
 • การออกเสียง : Caoilinn
  Caoilinn [ga]
 • การออกเสียง : Orlaith
  Orlaith [ga]
 • การออกเสียง : Laoise
  Laoise [ga]
 • การออกเสียง : Scathach
  Scathach [ga]
 • การออกเสียง : Liadain
  Liadain [ga]
 • การออกเสียง : Éadaoin
  Éadaoin [ga]
 • การออกเสียง : Eilís
  Eilís [ga]
 • การออกเสียง : Cobhlaith
  Cobhlaith [ga]
 • การออกเสียง : Demi
  Demi [fr]
 • การออกเสียง : Pádraigín
  Pádraigín [ga]
 • การออกเสียง : Fionnghuala
  Fionnghuala [ga]
 • การออกเสียง : Meadbh
  Meadbh [ga]
 • การออกเสียง : Saorla
  Saorla [ga]
 • การออกเสียง : Euodia
  Euodia [en]
 • การออกเสียง : Tess
  Tess [en]
 • การออกเสียง : Dubheasa
  Dubheasa [ga]
 • การออกเสียง : Brighid
  Brighid [ga]
 • การออกเสียง : Dearbhail
  Dearbhail [ga]