หมวดหมู่:

fellah

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfellah

  • การออกเสียง : Typ Typ [de]
  • การออกเสียง : faceta faceta [pt]