หมวดหมู่:

felinos

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfelinos

  • การออกเสียง : leopardo leopardo [es]
  • การออกเสียง : chita chita [es]
  • การออกเสียง : serval serval [es]
  • การออกเสียง : ocelote ocelote [es]