• การออกเสียงคำว่า boisz się boisz się [pl]
 • การออกเสียงคำว่า کانپنا کانپنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ڈرنا ڈرنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ڈر ڈر [ur]
 • การออกเสียงคำว่า خدشہ خدشہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า خدشات خدشات [ur]
 • การออกเสียงคำว่า Pteronophobia Pteronophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า nephophobia nephophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า hygrophobia hygrophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า chemophobia chemophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า しんぱい しんぱい [ja]
 • การออกเสียงคำว่า paraskavedekatriaphobia paraskavedekatriaphobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า 葸葸縮縮 葸葸縮縮 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 葸縮 葸縮 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า Decidophobia Decidophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า з переляку він промарширував між ними з переляку він промарширував між ними [uk]
 • การออกเสียงคำว่า Obawiam się Obawiam się [pl]
 • การออกเสียงคำว่า חת חת [he]
 • การออกเสียงคำว่า phengophobia phengophobia [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า keraunothnetophobia keraunothnetophobia [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า contreltophobia contreltophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า iophobia iophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า koumpounophobia koumpounophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า Coccinellidaephobia Coccinellidaephobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า cleithrophobia cleithrophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า batrachophobia batrachophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า phobophobia phobophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า ophidiophobia ophidiophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า eremophobia eremophobia [en]
 • การออกเสียงคำว่า hypnophobia hypnophobia [en]