หมวดหมู่:

fault

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfault

 • การออกเสียง : mea culpa
  mea culpa [en]
 • การออกเสียง : flaw
  flaw [en]
 • การออกเสียง : قصور
  قصور [ar]
 • การออกเสียง : せい
  せい [ja]
 • การออกเสียง : demerit
  demerit [en]
 • การออกเสียง : التصدع
  التصدع [ar]
 • การออกเสียง : 短 (タン)
  短 (タン) [ja]
 • การออกเสียง : 폴트
  폴트 [ko]
 • การออกเสียง : mishit
  mishit [en]