หมวดหมู่:

falcons

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfalcons

  • การออกเสียง : peregrine falcon peregrine falcon [en]
  • การออกเสียง : Merlin Merlin [en]
  • การออกเสียง : gyrfalcon gyrfalcon [en]
  • การออกเสียง : aplomado aplomado [es]
  • การออกเสียง : Northern Caracara Northern Caracara [en]
  • การออกเสียง : Falconiformes Falconiformes [gl]
  • การออกเสียง : American Kestrel American Kestrel [en]
  • การออกเสียง : Prairie Falcon Prairie Falcon [en]