หมวดหมู่:

facts

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfacts

  • การออกเสียง : information information [en]
  • การออกเสียง : بحقائق بحقائق [ar]
  • การออกเสียง : fakty fakty [pl]