หมวดหมู่:

fact

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfact

  • การออกเสียง : datum datum [de]
  • การออกเสียง : fakt fakt [yi]
  • การออกเสียง : 事實 事實 [zh]
  • การออกเสียง : تقصي تقصي [ar]
  • การออกเสียง : اﻣﺮ اﻣﺮ [ur]
  • บันทึกการออกเสียง : fìrinn fìrinn [gd] รอการออกเสียง