หมวดหมู่:

expressions in

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงexpressions in

  • การออกเสียง : plus de temps plus de temps [fr]
  • การออกเสียง : Avez-vous l'heure ? Avez-vous l'heure ? [fr]
  • การออกเสียง : porte-manteaux porte-manteaux [fr]
  • การออกเสียง : Aur Kya? Aur Kya? [hi]
  • การออกเสียง : venir ici venir ici [fr]
  • การออกเสียง : arrière-gorge arrière-gorge [fr]
  • การออกเสียง : Ki Khobor? Ki Khobor? [as]