หมวดหมู่:

expressions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงexpressions

 • การออกเสียง : salut salut [fr]
 • การออกเสียง : je ne sais quoi je ne sais quoi [fr]
 • การออกเสียง : drop drop [en]
 • การออกเสียง : idiom idiom [en]
 • การออกเสียง : establishment establishment [en]
 • การออกเสียง : Oh my gosh! Oh my gosh! [en]
 • การออกเสียง : simple comme bonjour simple comme bonjour [fr]
 • การออกเสียง : Prêt-à-porter Prêt-à-porter [fr]
 • การออกเสียง : Comment allez-vous Comment allez-vous [fr]
 • การออกเสียง : middle of nowhere middle of nowhere [en]
 • การออกเสียง : pain au chocolat pain au chocolat [fr]
 • การออกเสียง : sui generis sui generis [en]
 • การออกเสียง : Salut, ça va ? Salut, ça va ? [fr]
 • การออกเสียง : last but not least last but not least [en]
 • การออกเสียง : at least at least [en]
 • การออกเสียง : transformation transformation [en]
 • การออกเสียง : to be continued to be continued [en]
 • การออกเสียง : What a bore! What a bore! [en]
 • การออกเสียง : nique ta mère nique ta mère [fr]
 • การออกเสียง : someday someday [en]
 • การออกเสียง : idioms idioms [en]
 • การออกเสียง : Aunt Sally Aunt Sally [en]
 • การออกเสียง : Get a life! Get a life! [en]
 • การออกเสียง : funny ha ha funny ha ha [en]
 • การออกเสียง : speed limit speed limit [en]
 • การออกเสียง : Благодаря! Благодаря! [bg]
 • การออกเสียง : carte blanche carte blanche [en]
 • การออกเสียง : at first sight at first sight [en]
 • การออกเสียง : every now and then every now and then [en]
 • การออกเสียง : all the best all the best [en]
 • การออกเสียง : team spirit team spirit [en]
 • การออกเสียง : Keep it real! Keep it real! [en]
 • การออกเสียง : off the record off the record [en]
 • การออกเสียง : Maxim Maxim [en]
 • การออกเสียง : deaf ear deaf ear [en]
 • การออกเสียง : human nature human nature [en]
 • การออกเสียง : Bonjour l'ambiance ! Bonjour l'ambiance ! [fr]
 • การออกเสียง : faire la charité faire la charité [fr]
 • การออกเสียง : idiomatic idiomatic [en]
 • การออกเสียง : jet set jet set [it]
 • การออกเสียง : comme il faut comme il faut [fr]
 • การออกเสียง : undécimo undécimo [es]
 • การออกเสียง : convenience food convenience food [en]
 • การออกเสียง : Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? [fr]
 • การออกเสียง : half-cocked half-cocked [en]
 • การออกเสียง : game over game over [en]
 • การออกเสียง : Make up your mind Make up your mind [en]
 • การออกเสียง : ivory tower ivory tower [en]
 • การออกเสียง : The Day After Tomorrow The Day After Tomorrow [en]
 • การออกเสียง : magnetic resonance imaging magnetic resonance imaging [en]
 • การออกเสียง : pas de deux pas de deux [fr]
 • การออกเสียง : state of mind state of mind [en]
 • การออกเสียง : run over run over [en]
 • การออกเสียง : gaffer gaffer [en]
 • การออกเสียง : Forget about it Forget about it [en]
 • การออกเสียง : Métro, boulot, dodo Métro, boulot, dodo [fr]
 • การออกเสียง : Честит Рожден Ден Честит Рожден Ден [bg]
 • การออกเสียง : On n'y voit rien On n'y voit rien [fr]
 • การออกเสียง : n’avoir que faire n’avoir que faire [fr]
 • การออกเสียง : in the end in the end [en]
 • การออกเสียง : emploi du temps emploi du temps [fr]
 • การออกเสียง : maul maul [en]
 • การออกเสียง : soporifique soporifique [fr]
 • การออกเสียง : chacun sa merde chacun sa merde [fr]
 • การออกเสียง : Ça me gave ! Ça me gave ! [fr]
 • การออกเสียง : maitre d'hôtel maitre d'hôtel [fr]
 • การออกเสียง : low-fat low-fat [en]
 • การออกเสียง : spin doctor spin doctor [en]
 • การออกเสียง : old wives' tale old wives' tale [en]
 • การออกเสียง : marrant marrant [fr]
 • การออกเสียง : Quartier latin Quartier latin [fr]
 • การออกเสียง : sens de l'humour sens de l'humour [fr]
 • การออกเสียง : foutre la merde foutre la merde [fr]
 • การออกเสียง : huppé huppé [fr]
 • การออกเสียง : Saint-Valentin Saint-Valentin [fr]
 • การออกเสียง : Mdr ! Mdr ! [fr]
 • การออกเสียง : l'un dans l'autre l'un dans l'autre [fr]
 • การออกเสียง : Union Jack Union Jack [en]
 • การออกเสียง : Jeune, jolie, mais seule Jeune, jolie, mais seule [fr]
 • การออกเสียง : What a pity What a pity [en]
 • การออกเสียง : I'm not bovvered I'm not bovvered [en]
 • การออกเสียง : C'est fini ! C'est fini ! [fr]
 • การออกเสียง : Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? [fr]
 • การออกเสียง : fool's paradise fool's paradise [en]
 • การออกเสียง : Aujourd'hui plus qu'hier Aujourd'hui plus qu'hier [fr]
 • การออกเสียง : Ça ira comme ça Ça ira comme ça [fr]
 • การออกเสียง : mission creep mission creep [en]
 • การออกเสียง : weapons of mass destruction weapons of mass destruction [en]
 • การออกเสียง : au grand dam de au grand dam de [fr]
 • การออกเสียง : time immemorial time immemorial [en]
 • การออกเสียง : question d'honneur question d'honneur [fr]
 • การออกเสียง : Not Safe For Work Not Safe For Work [en]
 • การออกเสียง : Здравей! Здравей! [bg]
 • การออกเสียง : Моля? Моля? [bg]
 • การออกเสียง : faire la java faire la java [fr]
 • การออกเสียง : ricaner ricaner [fr]
 • การออกเสียง : mort de rire mort de rire [fr]
 • การออกเสียง : fill in fill in [en]
 • การออกเสียง : je t’aime je t’aime [fr]
 • การออกเสียง : pelote de laine pelote de laine [fr]