• การออกเสียงคำว่า fuck fuck [en]
 • การออกเสียงคำว่า olaboga olaboga [pl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Splendid! Splendid! [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า pur mensonge ! pur mensonge ! [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Egad Egad [en]
 • การออกเสียงคำว่า heureka heureka [de]
 • การออกเสียงคำว่า Wara! Wara! [pl]
 • การออกเสียงคำว่า oytzer oytzer [yi]
 • การออกเสียงคำว่า O święta naiwności! O święta naiwności! [pl]
 • การออกเสียงคำว่า nyuk nyuk nyuk nyuk nyuk nyuk [en]
 • การออกเสียงคำว่า バッチ来い バッチ来い [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Jeezly-crow Jeezly-crow [en]
 • การออกเสียงคำว่า yuk yuk [en]
 • การออกเสียงคำว่า duh duh [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gratuluję! Gratuluję! [pl]
 • การออกเสียงคำว่า awesomesauce awesomesauce [en]
 • การออกเสียงคำว่า O jejku! O jejku! [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Mario Mario [de]
 • การออกเสียงคำว่า ha ha [no]
 • การออกเสียงคำว่า Kadiri Kadiri [tl]
 • การออกเสียงคำว่า lo lo [it]
 • การออกเสียงคำว่า toodle pip toodle pip [en]
 • การออกเสียงคำว่า 起立! 起立! [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Says you Says you [en]
 • การออกเสียงคำว่า yes yes [en]
 • การออกเสียงคำว่า blimey blimey [en]
 • การออกเสียงคำว่า chin-chin chin-chin [en]
 • การออกเสียงคำว่า fuck me fuck me [en]
 • การออกเสียงคำว่า A sio! A sio! [pl]
 • การออกเสียงคำว่า gotcha gotcha [en]