หมวดหมู่:

exceptions to phonetic rules

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงexceptions to phonetic rules

 • การออกเสียง : hier hier [fr]
 • การออกเสียง : Mars Mars [fr]
 • การออกเสียง : femme femme [fr]
 • การออกเสียง : nous faisons nous faisons [fr]
 • การออกเสียง : autobus autobus [it]
 • การออกเสียง : mille mille [fr]
 • การออกเสียง : tranquille tranquille [fr]
 • การออกเสียง : trop trop [fr]
 • การออกเสียง : lys lys [fr]
 • การออกเสียง : orchestre orchestre [fr]
 • การออกเสียง : gaz gaz [fr]
 • การออกเสียง : granit granit [fr]