• การออกเสียงคำว่า femme femme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mille mille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า hier hier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tranquille tranquille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า autobus autobus [it]
 • การออกเสียงคำว่า orchestre orchestre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gaz gaz [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Mars Mars [fr]
 • การออกเสียงคำว่า trop trop [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous faisons nous faisons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lys lys [fr]
 • การออกเสียงคำว่า granit granit [fr]