หมวดหมู่:

exams

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงexams

 • การออกเสียง : CAE CAE [es]
 • การออกเสียง : fayot fayot [fr]
 • การออกเสียง : passe ton bac d'abord passe ton bac d'abord [fr]
 • การออกเสียง : passer le bac passer le bac [fr]
 • การออกเสียง : anonymer anonymer [fr]
 • การออกเสียง : chiader chiader [fr]
 • การออกเสียง : bachotage bachotage [fr]
 • การออกเสียง : avoir le bachot avoir le bachot [fr]
 • การออกเสียง : test score test score [en]
 • การออกเสียง : fayoter fayoter [fr]
 • การออกเสียง : tripos tripos [en]
 • การออกเสียง : anonymisation anonymisation [fr]
 • การออกเสียง : bachoter bachoter [fr]
 • การออกเสียง : polard polard [fr]
 • การออกเสียง : fayotage fayotage [fr]