หมวดหมู่:

exact

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงexact

  • การออกเสียง : determinate determinate [en]
  • การออกเสียง : صحیح صحیح [fa]
  • การออกเสียง : apagisu apagisu [ilo]
  • การออกเสียง : نپا تلا نپا تلا [ur]
  • การออกเสียง : dosłowne dosłowne [pl]
  • การออกเสียง : wyegzekwować wyegzekwować [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : درووس درووس [ku] รอการออกเสียง