หมวดหมู่:

europe

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงeurope

 • การออกเสียง : Ireland Ireland [en]
 • การออกเสียง : Germany Germany [en]
 • การออกเสียง : France France [en]
 • การออกเสียง : Madrid Madrid [es]
 • การออกเสียง : Greece Greece [en]
 • การออกเสียง : Spain Spain [en]
 • การออกเสียง : Switzerland Switzerland [en]
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein [de]
 • การออกเสียง : Sverige Sverige [sv]
 • การออกเสียง : Italien Italien [fr]
 • การออกเสียง : Norge Norge [no]
 • การออกเสียง : Finland Finland [en]
 • การออกเสียง : Andorra Andorra [es]
 • การออกเสียง : Poland Poland [en]
 • การออกเสียง : Czech Czech [en]
 • การออกเสียง : Schweiz Schweiz [de]
 • การออกเสียง : Polen Polen [de]
 • การออกเสียง : Monaco Monaco [de]
 • การออกเสียง : The Netherlands The Netherlands [en]
 • การออกเสียง : Kosovo Kosovo [en]
 • การออกเสียง : Ελλάδα Ελλάδα [el]
 • การออกเสียง : Irland Irland [de]
 • การออกเสียง : CERN CERN [en]
 • การออกเสียง : Sweden Sweden [en]
 • การออกเสียง : Eurasia Eurasia [en]
 • การออกเสียง : Montenegro Montenegro [en]
 • การออกเสียง : Spanien Spanien [de]
 • การออกเสียง : Danmark Danmark [da]
 • การออกเสียง : ヨーロッパ ヨーロッパ [ja]
 • การออกเสียง : Slovakia Slovakia [en]
 • การออกเสียง : Suède Suède [fr]
 • การออกเสียง : isole Fær Øer isole Fær Øer [it]
 • การออกเสียง : Luxemburg Luxemburg [de]
 • การออกเสียง : Европа Европа [ru]
 • การออกเสียง : Estland Estland [de]
 • การออกเสียง : Kroatien Kroatien [de]
 • การออกเสียง : Danemark Danemark [fr]
 • การออกเสียง : Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina [en]
 • การออกเสียง : Flanders Flanders [en]
 • การออกเสียง : Fransa Fransa [tr]
 • การออกเสียง : Belgien Belgien [de]
 • การออกเสียง : Industrial Revolution Industrial Revolution [en]
 • การออกเสียง : Republic of Belarus Republic of Belarus [en]
 • การออกเสียง : Litauen Litauen [de]
 • การออกเสียง : Celts Celts [en]
 • การออกเสียง : Szwecja Szwecja [pl]
 • การออกเสียง : 西洋 西洋 [ja]
 • การออกเสียง : .eu .eu [en]
 • การออกเสียง : Niemcy Niemcy [pl]
 • การออกเสียง : Storbritannien Storbritannien [da]
 • การออกเสียง : Andorra la Vella Andorra la Vella [ca]
 • การออกเสียง : Grand Duchy of Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg [en]
 • การออกเสียง : Scythia Scythia [en]
 • การออกเสียง : Ungern Ungern [de]
 • การออกเสียง : Rumänien Rumänien [de]
 • การออกเสียง : pan-European pan-European [en]
 • การออกเสียง : Frankrike Frankrike [no]
 • การออกเสียง : Bulgarien Bulgarien [de]
 • การออกเสียง : Nederländerna Nederländerna [sv]
 • การออกเสียง : InterRail InterRail [en]
 • การออกเสียง : Albanien Albanien [de]
 • การออกเสียง : マン島 マン島 [ja]
 • การออกเสียง : Vatikanstaten Vatikanstaten [da]
 • การออกเสียง : Belçika Belçika [tr]
 • การออกเสียง : Ισπανία Ισπανία [el]
 • การออกเสียง : OSCE OSCE [en]
 • การออกเสียง : ヨーロッパ東部 ヨーロッパ東部 [ja]
 • การออกเสียง : Joey Tempest Joey Tempest [en]
 • การออกเสียง : Normans Normans [en]
 • การออกเสียง : Rolf Magnus Joakim Larsson Rolf Magnus Joakim Larsson [sv]
 • การออกเสียง : Baltic States Baltic States [en]
 • การออกเสียง : Ryssland Ryssland [sv]
 • การออกเสียง : Γερμανία Γερμανία [el]
 • การออกเสียง : אירופה אירופה [he]
 • การออกเสียง : Mario Draghi Mario Draghi [it]
 • การออกเสียง : Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina [sv]
 • การออกเสียง : Europejska Akademia Filmowa Europejska Akademia Filmowa [pl]
 • การออกเสียง : Γαλλία Γαλλία [el]
 • การออกเสียง : fluxism fluxism [en]
 • การออกเสียง : 中欧 中欧 [ja]
 • การออกเสียง : Lettland Lettland [sv]
 • การออกเสียง : Serbien Serbien [de]
 • การออกเสียง : Bálcãs Bálcãs [pt]
 • การออกเสียง : Makedonien Makedonien [de]
 • การออกเสียง : اروپا اروپا [fa]
 • การออกเสียง : Österrike Österrike [sv]
 • การออกเสียง : Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland [vi]
 • การออกเสียง : Tjeckien Tjeckien [sv]
 • การออกเสียง : Unia Europejska Unia Europejska [pl]
 • การออกเสียง : Δανία Δανία [el]
 • การออกเสียง : Europe Écologie les Verts Europe Écologie les Verts [fr]
 • การออกเสียง : Νορβηγία Νορβηγία [el]
 • การออกเสียง : Πορτογαλία Πορτογαλία [el]
 • การออกเสียง : 西洋化 西洋化 [ja]
 • การออกเสียง : Liên hiệp Anh Liên hiệp Anh [vi]
 • การออกเสียง : Sztokholm Sztokholm [pl]
 • การออกเสียง : Τσεχία Τσεχία [el]
 • การออกเสียง : 北ヨーロッパ 北ヨーロッパ [ja]
 • การออกเสียง : Avropa Avropa [az]
 • การออกเสียง : Βιένη Βιένη [el]