หมวดหมู่:

Europa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEuropa

 • การออกเสียง : euro euro [en]
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein [de]
 • การออกเสียง : Sverige Sverige [sv]
 • การออกเสียง : Italien Italien [fr]
 • การออกเสียง : Norge Norge [no]
 • การออกเสียง : Wien Wien [de]
 • การออกเสียง : Finland Finland [en]
 • การออกเสียง : Finlandia Finlandia [es]
 • การออกเสียง : Schweiz Schweiz [de]
 • การออกเสียง : Polen Polen [de]
 • การออกเสียง : Kosovo Kosovo [en]
 • การออกเสียง : Bern Bern [gsw]
 • การออกเสียง : Irland Irland [de]
 • การออกเสียง : Malta Malta [it]
 • การออกเสียง : Islandia Islandia [en]
 • การออกเสียง : Montenegro Montenegro [en]
 • การออกเสียง : Danmark Danmark [da]
 • การออกเสียง : Spanien Spanien [de]
 • การออกเสียง : Luxemburg Luxemburg [de]
 • การออกเสียง : Estland Estland [de]
 • การออกเสียง : Kroatien Kroatien [de]
 • การออกเสียง : Norwegia Norwegia [pl]
 • การออกเสียง : Belgien Belgien [de]
 • การออกเสียง : Litauen Litauen [de]
 • การออกเสียง : Szwecja Szwecja [pl]
 • การออกเสียง : Niemcy Niemcy [pl]
 • การออกเสียง : Storbritannien Storbritannien [da]
 • การออกเสียง : Derry Derry [en]
 • การออกเสียง : cisalpino cisalpino [es]
 • การออกเสียง : Península Ibérica Península Ibérica [es]
 • การออกเสียง : Ungern Ungern [de]
 • การออกเสียง : Rumänien Rumänien [de]
 • การออกเสียง : Frankrike Frankrike [no]
 • การออกเสียง : Portugalia Portugalia [pl]
 • การออกเสียง : Bulgarien Bulgarien [de]
 • การออกเสียง : Nederländerna Nederländerna [sv]
 • การออกเสียง : Belgia Belgia [pl]
 • การออกเสียง : Albanien Albanien [de]
 • การออกเสียง : Vatikanstaten Vatikanstaten [da]
 • การออกเสียง : Eurovisión Eurovisión [es]
 • การออกเสียง : Alpujarra Alpujarra [es]
 • การออกเสียง : Andora Andora [pl]
 • การออกเสียง : Ryssland Ryssland [sv]
 • การออกเสียง : Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina [sv]
 • การออกเสียง : wyzwolona wyzwolona [pl]
 • การออกเสียง : Niemiec Niemiec [pl]
 • การออกเสียง : Europejska Akademia Filmowa Europejska Akademia Filmowa [pl]
 • การออกเสียง : Lettland Lettland [sv]
 • การออกเสียง : Serbien Serbien [de]
 • การออกเสียง : Makedonien Makedonien [de]
 • การออกเสียง : Österrike Österrike [sv]
 • การออกเสียง : Tjeckien Tjeckien [sv]
 • การออกเสียง : Unia Europejska Unia Europejska [pl]
 • การออกเสียง : hiszpański hiszpański [pl]
 • การออกเสียง : Europa Środkowo-Wschodnia Europa Środkowo-Wschodnia [pl]
 • การออกเสียง : Francja Francja [pl]
 • การออกเสียง : Grekland Grekland [sv]
 • การออกเสียง : Portugalczyk Portugalczyk [pl]
 • การออกเสียง : Parlament Europejski Parlament Europejski [pl]
 • การออกเสียง : Hiszpan Hiszpan [pl]
 • การออกเสียง : 沿ドニエストル 沿ドニエストル [ja]
 • การออกเสียง : carlista carlista [it]
 • การออกเสียง : Moldavien Moldavien [sv]
 • การออกเสียง : Czarnogóra Czarnogóra [pl]
 • การออกเสียง : Hiszpania Hiszpania [pl]
 • การออกเสียง : Czechy Czechy [pl]
 • การออกเสียง : proeuropejski proeuropejski [pl]
 • การออกเสียง : Slovenien Slovenien [sv]
 • การออกเสียง : europarlament europarlament [pl]
 • การออกเสียง : zeuropeizować się zeuropeizować się [pl]
 • การออกเสียง : w Europie w Europie [pl]
 • การออกเสียง : Finki Finki [eu]
 • การออกเสียง : holenderski holenderski [pl]
 • การออกเสียง : Vitryssland Vitryssland [sv]
 • การออกเสียง : Europejczyk Europejczyk [pl]
 • การออกเสียง : unijne unijne [pl]
 • การออกเสียง : Słowenia Słowenia [pl]
 • การออกเสียง : Slovakien Slovakien [sv]
 • การออกเสียง : ガーンジー ガーンジー [ja]
 • การออกเสียง : ウェールズ ウェールズ [ja]
 • การออกเสียง : Laponia Laponia [sv]
 • การออกเสียง : śródziemnomorska śródziemnomorska [pl]
 • การออกเสียง : Europejki Europejki [pl]
 • การออกเสียง : nordico nordico [it]
 • การออกเสียง : eurosceptyk eurosceptyk [pl]
 • การออกเสียง : אֵירוֹפָּה אֵירוֹפָּה [he]
 • การออกเสียง : Europy Europy [pl]
 • การออกเสียง : w przedwojennej Europie w przedwojennej Europie [pl]
 • การออกเสียง : EU = Europese Unie EU = Europese Unie [nl]
 • การออกเสียง : przez Europę przez Europę [pl]
 • การออกเสียง : EP = Europees Parlement EP = Europees Parlement [nl]
 • การออกเสียง : euroazjatyzm euroazjatyzm [pl]
 • การออกเสียง : Paul Tang Paul Tang [nl]
 • การออกเสียง : indoeuropejskie indoeuropejskie [pl]
 • การออกเสียง : eurosceptyczne eurosceptyczne [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : Europako Banku Zentrala Europako Banku Zentrala [eu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Eurogunea Eurogunea [eu] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Europar Batasuna Europar Batasuna [eu] รอการออกเสียง