หมวดหมู่:

estrelas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงestrelas

  • การออกเสียง : Betelgeuse Betelgeuse [en]
  • การออกเสียง : Arcturus Arcturus [en]