หมวดหมู่:

esperanto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงesperanto

 • การออกเสียง : esperanto esperanto [eo]
 • การออกเสียง : S S [en]
 • การออกเสียง : sudo sudo [en]
 • การออกเสียง : Doktoro Zamenhof Doktoro Zamenhof [eo]
 • การออกเสียง : Ido Ido [de]
 • การออกเสียง : stelo stelo [eo]
 • การออกเสียง : kolera kolera [hu]
 • การออกเสียง : ke ke [ind]
 • การออกเสียง : toki Epelanto toki Epelanto [x-tp]
 • การออกเสียง : Dominika Esperanto-Societo Dominika Esperanto-Societo [eo]
 • การออกเสียง : renkontiĝo renkontiĝo [eo]
 • การออกเสียง : tibio tibio [es]
 • การออกเสียง : эсперантофон эсперантофон [ru]
 • การออกเสียง : ekde ekde [eo]
 • การออกเสียง : krusto krusto [eo]
 • การออกเสียง : ravita ravita [eo]
 • การออกเสียง : Esperantist Esperantist [de]
 • การออกเสียง : Internacia Seminario Internacia Seminario [eo]
 • การออกเสียง : Zamenhof Zamenhof [eo]
 • การออกเสียง : Bjalistoko Bjalistoko [eo]
 • การออกเสียง : ial ial [eo]
 • การออกเสียง : pravas pravas [eo]
 • การออกเสียง : kalkano kalkano [eo]
 • การออกเสียง : rekompenco rekompenco [eo]
 • การออกเสียง : inteligenta inteligenta [eo]
 • การออกเสียง : populara populara [eo]
 • การออกเสียง : IJF IJF [eo]
 • การออกเสียง : surtere surtere [eo]
 • การออกเสียง : piedfingro piedfingro [eo]
 • การออกเสียง : esperantisto esperantisto [eo]
 • การออกเสียง : kuzo kuzo [eo]
 • การออกเสียง : IJK IJK [eo]
 • การออกเสียง : venkulo venkulo [eo]
 • การออกเสียง : vertebraro vertebraro [eo]
 • การออกเสียง : kanoa kanoa [eo]
 • การออกเสียง : aviadilo aviadilo [eo]
 • การออกเสียง : bildartisto bildartisto [eo]
 • การออกเสียง : gratulon gratulon [eo]
 • การออกเสียง : precipa precipa [eo]
 • การออกเสียง : Kandaĵa Kandaĵa [eo]
 • การออกเสียง : po esperancku po esperancku [pl]