• การออกเสียงคำว่า Georges Cuisenaire Georges Cuisenaire [fr]
  • การออกเสียงคำว่า Mallows Mallows [en]
  • การออกเสียงคำว่า Thaine Thaine [en]
  • การออกเสียงคำว่า Gábor Dörnyei Gábor Dörnyei [hu]
  • การออกเสียงคำว่า The Daily English Show The Daily English Show [en]