หมวดหมู่:

ESL

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงESL

  • การออกเสียง : Georges Cuisenaire Georges Cuisenaire [fr]
  • การออกเสียง : Thaine Thaine [en]
  • การออกเสียง : Gábor Dörnyei Gábor Dörnyei [hu]
  • การออกเสียง : The Daily English Show The Daily English Show [en]
  • การออกเสียง : Mallows Mallows [en]