• การออกเสียงคำว่า экстроординарный экстроординарный [ru]
 • การออกเสียงคำว่า misprint (noun) misprint (noun) [en]
 • การออกเสียงคำว่า pomyłka pomyłka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า WHEA WHEA [en]
 • การออกเสียงคำว่า błąd błąd [pl]
 • การออกเสียงคำว่า tekrar başlamak tekrar başlamak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า 断絶 だんぜつ 断絶 だんぜつ [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 上騰する 上騰する [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 不語 (ふご) 不語 (ふご) [ja]
 • การออกเสียงคำว่า alındığında alındığında [tr]
 • การออกเสียงคำว่า misdirect misdirect [en]
 • การออกเสียงคำว่า misdirection misdirection [en]
 • การออกเสียงคำว่า misguidance misguidance [en]
 • การออกเสียงคำว่า kolosalny kolosalny [pl]
 • การออกเสียงคำว่า грешка грешка [bg]
 • การออกเสียงคำว่า flubber flubber [en]
 • การออกเสียงคำว่า misquote misquote [en]
 • การออกเสียงคำว่า mumpsimus mumpsimus [en]
 • การออกเสียงคำว่า erratum erratum [la]
 • การออกเสียงคำว่า 404 error 404 error [en]
 • การออกเสียงคำว่า solecismo solecismo [it]
 • การออกเสียงคำว่า mistype mistype [en]