หมวดหมู่:

Eritrea

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEritrea

  • การออกเสียง : Eritrea Eritrea [es]
  • การออกเสียง : Tigrinya Tigrinya [hu]
  • การออกเสียง : Asmara Asmara [es]
  • การออกเสียง : 아스마라 아스마라 [ko]
  • การออกเสียง : Land of Punt Land of Punt [en]
  • การออกเสียง : Tigrigna Tigrigna [en]
  • การออกเสียง : इरित्रिया इरित्रिया [hi]