หมวดหมู่:

epoch

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงepoch

 • การออกเสียง : Renaissance Renaissance [en]
 • การออกเสียง : baroque baroque [en]
 • การออกเสียง : Victorian Victorian [en]
 • การออกเสียง : A.D. A.D. [en]
 • การออกเสียง : 1700s 1700s [en]
 • การออกเสียง : 1500s 1500s [en]
 • การออกเสียง : American Revolution American Revolution [en]
 • การออกเสียง : First World War First World War [en]
 • การออกเสียง : Pleistocene Pleistocene [en]
 • การออกเสียง : rokoko rokoko [sv]
 • การออกเสียง : British Empire British Empire [en]
 • การออกเสียง : Bronze Age Bronze Age [en]
 • การออกเสียง : Oligocene Oligocene [en]
 • การออกเสียง : art deco art deco [nl]
 • การออกเสียง : Eocene Eocene [en]
 • การออกเสียง : American Revolutionary War American Revolutionary War [en]
 • การออกเสียง : Miocene Miocene [en]
 • การออกเสียง : Pliocene Pliocene [en]
 • การออกเสียง : Paleocene Paleocene [en]
 • การออกเสียง : Guadalupian Guadalupian [en]
 • การออกเสียง : Pleistozän Pleistozän [de]
 • การออกเสียง : Mittelsteinzeit Mittelsteinzeit [de]
 • การออกเสียง : Holocene Holocene [en]
 • การออกเสียง : Eisenzeit Eisenzeit [de]
 • การออกเสียง : Bronzezeit Bronzezeit [de]
 • การออกเสียง : תקופה תקופה [he]
 • การออกเสียง : Paläolithikum Paläolithikum [de]
 • การออกเสียง : Mesolithikum Mesolithikum [de]
 • การออกเสียง : Neolithikum Neolithikum [de]
 • การออกเสียง : space age space age [en]
 • การออกเสียง : Jungsteinzeit Jungsteinzeit [de]
 • การออกเสียง : Holozän Holozän [de]
 • การออกเสียง : Vendian Vendian [en]
 • การออกเสียง : Altsteinzeit Altsteinzeit [de]