• การออกเสียงคำว่า pevide pevide [pt]
  • การออกเสียงคำว่า aperitivo aperitivo [it]
  • การออกเสียงคำว่า entrada entrada [es]