หมวดหมู่:

entirely

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงentirely

 • การออกเสียง : 전적 전적 [ko]
 • การออกเสียง : do cna do cna [pl]
 • การออกเสียง : całkowicie całkowicie [pl]
 • การออกเสียง : לחלוטין לחלוטין [he]
 • การออกเสียง : w pełni w pełni [pl]
 • การออกเสียง : in toto in toto [it]
 • การออกเสียง : co do joty co do joty [pl]
 • การออกเสียง : áta áta [hu]
 • การออกเสียง : do oporu do oporu [pl]
 • การออกเสียง : átaya átaya [lkt]
 • การออกเสียง : w stu procentach w stu procentach [pl]
 • การออกเสียง : tümüyle tümüyle [tr]
 • การออกเสียง : تمام تر تمام تر [ur]
 • การออกเสียง : bütünüyle bütünüyle [tr]