หมวดหมู่:

enclose

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงenclose

  • การออกเสียง : wrap wrap [en]
  • การออกเสียง : wrapper wrapper [en]
  • การออกเสียง : confine confine [en]
  • การออกเสียง : enswathe enswathe [en]
  • การออกเสียง : bifogar bifogar [sv]
  • การออกเสียง : zawierał zawierał [pl]