หมวดหมู่:

emphasis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงemphasis

 • การออกเสียง : further further [en]
 • การออกเสียง : me me [en]
 • การออกเสียง : literally literally [en]
 • การออกเสียง : stressed stressed [en]
 • การออกเสียง : no kidding no kidding [en]
 • การออกเสียง : accent (noun) accent (noun) [en]
 • การออกเสียง : yourself yourself [en]
 • การออกเสียง : ultra ultra [en]
 • การออกเสียง : in fact in fact [en]
 • การออกเสียง : herself herself [en]
 • การออกเสียง : myself myself [en]
 • การออกเสียง : himself himself [en]
 • การออกเสียง : accentuation accentuation [en]
 • การออกเสียง : front page front page [en]
 • การออกเสียง : itself itself [en]
 • การออกเสียง : frightfully frightfully [en]
 • การออกเสียง : accent (verb) accent (verb) [en]
 • การออกเสียง : emfaza emfaza [pl]
 • การออกเสียง : siree siree [en]