• การออกเสียงคำว่า محتار محتار [ar]
 • การออกเสียงคำว่า جذبات جذبات [ur]
 • การออกเสียงคำว่า Stressed Out Stressed Out [en]
 • การออกเสียงคำว่า simpatico simpatico [it]
 • การออกเสียงคำว่า เป็นมิตร เป็นมิตร [th]
 • การออกเสียงคำว่า অবাক অবাক [bn]
 • การออกเสียงคำว่า উদ্বিগ্ন উদ্বিগ্ন [bn]
 • การออกเสียงคำว่า দুঃখিত দুঃখিত [bn]
 • การออกเสียงคำว่า মেজাজি মেজাজি [bn]
 • การออกเสียงคำว่า বিস্মিত বিস্মিত [bn]
 • การออกเสียงคำว่า আনন্দিত আনন্দিত [bn]
 • การออกเสียงคำว่า নিরাশ নিরাশ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า উৎফুল্ল উৎফুল্ল [bn]
 • การออกเสียงคำว่า রাগি রাগি [bn]
 • การออกเสียงคำว่า ক্রুদ্ধ ক্রুদ্ধ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า ভীত ভীত [bn]
 • การออกเสียงคำว่า ঈর্ষান্বিত ঈর্ষান্বিত [bn]
 • การออกเสียงคำว่า প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রতিহিংসাপরায়ণ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า হতাশ হতাশ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า উদাস উদাস [bn]
 • การออกเสียงคำว่า বিরক্ত বিরক্ত [bn]
 • การออกเสียงคำว่า গর্বিত গর্বিত [bn]
 • การออกเสียงคำว่า উদ্বেগ উদ্বেগ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า নিরাশা নিরাশা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า উদাসিনতা উদাসিনতা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า বিরক্তি বিরক্তি [bn]
 • การออกเสียงคำว่า দুঃখ দুঃখ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า মেজাজ মেজাজ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า বিস্ময় বিস্ময় [bn]
 • การออกเสียงคำว่า আনন্দ আনন্দ [bn]