หมวดหมู่:

Emotion

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงEmotion

 • การออกเสียง : heart heart [en]
 • การออกเสียง : happy happy [en]
 • การออกเสียง : melancholy melancholy [en]
 • การออกเสียง : anxiety anxiety [en]
 • การออกเสียง : sorrow sorrow [en]
 • การออกเสียง : 加油 加油 [zh]
 • การออกเสียง : wrath wrath [en]
 • การออกเสียง : innocent innocent [en]
 • การออกเสียง : hate hate [en]
 • การออกเสียง : distress distress [en]
 • การออกเสียง : heated heated [en]
 • การออกเสียง : desperate desperate [en]
 • การออกเสียง : Anger Anger [en]
 • การออกเสียง : jealousy jealousy [en]
 • การออกเสียง : Joy Joy [en]
 • การออกเสียง : lust lust [en]
 • การออกเสียง : woe woe [en]
 • การออกเสียง : 感情 感情 [zh]
 • การออกเสียง : mourn mourn [en]
 • การออกเสียง : disappointment disappointment [en]
 • การออกเสียง : erupt erupt [en]
 • การออกเสียง : grace grace [en]
 • การออกเสียง : romanticise romanticise [en]
 • การออกเสียง : empathy empathy [en]
 • การออกเสียง : blues blues [en]
 • การออกเสียง : dismal dismal [en]
 • การออกเสียง : ecstasy ecstasy [en]
 • การออกเสียง : guilt guilt [en]
 • การออกเสียง : tolerance tolerance [en]
 • การออกเสียง : mourning mourning [en]
 • การออกเสียง : melancholic melancholic [en]
 • การออกเสียง : 憂鬱 憂鬱 [ja]
 • การออกเสียง : compassion compassion [en]
 • การออกเสียง : ambivalence ambivalence [en]
 • การออกเสียง : shyness shyness [en]
 • การออกเสียง : eagerness eagerness [en]
 • การออกเสียง : anticipation anticipation [en]
 • การออกเสียง : true love true love [en]
 • การออกเสียง : decency decency [en]
 • การออกเสียง : beatitude beatitude [en]
 • การออกเสียง : suspicion suspicion [en]
 • การออกเสียง : sympathy sympathy [en]
 • การออกเสียง : sweetness sweetness [en]
 • การออกเสียง : apathy apathy [en]
 • การออกเสียง : mercy mercy [en]
 • การออกเสียง : emotions emotions [en]
 • การออกเสียง : alienate alienate [en]
 • การออกเสียง : blissful blissful [en]
 • การออกเสียง : gloom gloom [en]
 • การออกเสียง : 退屈 退屈 [ja]
 • การออกเสียง : heartfelt heartfelt [en]
 • การออกเสียง : stoked stoked [en]
 • การออกเสียง : wrathful wrathful [en]
 • การออกเสียง : odium odium [en]
 • การออกเสียง : desperation desperation [en]
 • การออกเสียง : paroxysmal paroxysmal [en]
 • การออกเสียง : dislike dislike [en]
 • การออกเสียง : demotivate demotivate [en]
 • การออกเสียง : 绝望 绝望 [zh]
 • การออกเสียง : bitterness bitterness [en]
 • การออกเสียง : sadness sadness [en]
 • การออกเสียง : adoration adoration [en]
 • การออกเสียง : insecurity insecurity [en]
 • การออกเสียง : 人情 (にんじょう) 人情 (にんじょう) [ja]
 • การออกเสียง : double-dealing double-dealing [en]
 • การออกเสียง : faint-hearted faint-hearted [en]
 • การออกเสียง : kanjou (感情) kanjou (感情) [ja]
 • การออกเสียง : goodness goodness [en]
 • การออกเสียง : emptiness emptiness [en]
 • การออกเสียง : bittersweet bittersweet [en]
 • การออกเสียง : irate irate [en]
 • การออกเสียง : enhancing enhancing [en]
 • การออกเสียง : light-hearted light-hearted [en]
 • การออกเสียง : fretted fretted [en]
 • การออกเสียง : sentimentality sentimentality [en]
 • การออกเสียง : Völkerpsychologie Völkerpsychologie [de]
 • การออกเสียง : heavy-hearted heavy-hearted [en]
 • การออกเสียง : hysteria hysteria [en]
 • การออกเสียง : sentiments sentiments [en]
 • การออกเสียง : ninjo ninjo [ja]
 • การออกเสียง : fancy-free fancy-free [en]
 • การออกเสียง : remorse remorse [en]
 • การออกเสียง : scornful scornful [en]
 • การออกเสียง : joviality joviality [en]
 • การออกเสียง : athazagoraphobia athazagoraphobia [en]
 • การออกเสียง : scorn scorn [en]
 • การออกเสียง : exhilaration exhilaration [en]
 • การออกเสียง : bloos bloos [af]
 • การออกเสียง : demotivation demotivation [en]
 • การออกเสียง : nervousness nervousness [en]
 • การออกเสียง : ardour ardour [en]
 • การออกเสียง : 難過 難過 [wuu]
 • การออกเสียง : amazement amazement [en]
 • การออกเสียง : følelse følelse [no]
 • การออกเสียง : wroth wroth [en]
 • การออกเสียง : elation elation [en]
 • การออกเสียง : Enhancements Enhancements [en]
 • การออกเสียง : lovestruck lovestruck [en]
 • การออกเสียง : temperaments temperaments [en]
 • การออกเสียง : tenseness tenseness [en]